Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt – TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI AMSTERDAM năm 2008

Đề tiếng việt thi vào lớp 6 chuyên AMSTERDAM 2008 BÀI 01. (3,5 điểm) (1) Cà Mau đất xốp. (2) Mùa nắng, đất nẻ chân chim, nền nhà cũng rạn nứt. (3) Trên cái đất phập phều và lắm gió, dông như thế, cây đứng lẻ khó mà chống nổi với những cơn thịnh nộ của trời. (4) Cây bình bát, cây bần cũng phải quây quần thành chòm, thành rặng; rễ phải dài, phải cắm sâu vào lòng đất. (5) Nhiều nhất...

Có thể bạn quan tâm:

Đề tiếng việt thi vào lớp 6 chuyên AMSTERDAM 2008

BÀI 01. (3,5 điểm)

(1) Cà Mau đất xốp. (2) Mùa nắng, đất nẻ chân chim, nền nhà cũng rạn nứt. (3) Trên cái đất phập phều và lắm gió, dông như thế, cây đứng lẻ khó mà chống nổi với những cơn thịnh nộ của trời. (4) Cây bình bát, cây bần cũng phải quây quần thành chòm, thành rặng; rễ phải dài, phải cắm sâu vào lòng đất. (5) Nhiều nhất là đước. (6) Đước mọc san sát đến tận mũi đất cuối cùng, thẳng đuột như hằng hà sa số cây dù xanh cắm trên bãi. (Mai Văn Tạo)

Loading…

a/ Đoạn văn trên có … từ láy; … câu đơn; … câu ghép. (1,5 điểm).

b/ Xác định thành phần chủ ngữ, vị ngữ và trạng ngữ trong câu văn số 3. (1,5 điểm)

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

c/ Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì trong câu văn số 3? Câu văn số 6? (0,5 điểm)

– Câu văn số 3, tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật…………………….

………………………………………………………………………………………………….

– Câu văn số 6, tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật ……………………

…………………………………………………………………………………………………

BÀI 02. (1 điểm) Điền cặp từ trái nghĩa vào các thành ngữ:

a/ Kính………… yêu……….. c/ Trước………sau……….

b/ Gần…………..xa…………. d/ Khơi………lộng………..

BÀI 03.(1 điểm) Điền cặp từ đồng nghĩa vào các thành ngữ

a/ Ăn có………… chơi có…………. c/ Vườn…..nhà……

b/ Càng cay nghiệt…….càng oan trái…… d/ Năm………tháng……..

BÀI 04. (1,5 điểm)

a/ Giải thích thành ngữ Quê cha đất tổ. (0,5 điểm)

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

b/ Đặt một câu có thành ngữ Quê cha đất tổ. (0,25 điểm)

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

c/ Tìm một thành ngữ khác cùng nghĩa với Quê cha đất tổ. (0,25 điểm)

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

d/ Tìm một thành ngữ khác trái nghĩa với Quê cha đất tổ. (0,5 điểm)

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

BÀI 05. (1 điểm) Đặt câu với các cặp quan hệ từ:

a/ Không những … mà còn ….. (0,25 điểm)

b/ Vì … nên … (0,25 điểm)

c/ Bao nhiêu … bấy nhiêu….. (0,25 điểm)

d/ Mặc dù … vẫn… (0,25 điểm)

BÀI 06 (2,75 điểm) Cho đoạn văn sau:

Loanh quanh trong rừng, chúng tôi đi vào một lối đầy nấm dại, một thành phố nấm lúp xúp dưới bóng cây thưa. Những chiếc nấm to bằng cái ấm tích, màu sặc sỡ rực lên. Mỗi chiếc nấm là một lâu đài kiến trúc tân kì. Tôi có cảm giác mình là một người khổng lồ đi lạc vào kinh đô của vương quốc những người tí hon. Đền đài, miếu mạo, cung điện của họ lúp xúp dưới chân.

a/ Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào? Tác giả là ai? (0,5 điểm)

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

b/ Giải nghĩa các từ tân kì, vương quốc. (0,5 điểm)

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

c/ Từ lụp xụp có thể thay thế cho từ lúp xúp trong đoạn văn trên được không? Tại sao? (0,5 điểm)

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

d/ Trong đoạn văn, tác giả đã sử dụng các biện pháp nghệ thuật nào để miêu tả những cây nấm rừng? (0,25 điểm) Nêu rõ tác dụng của những biện pháp nghệ thuật đó. (1 điểm)

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

BÀI 07. (4,25 điểm)

a/ Chép lại khổ thơ cuối trong bài Cửa sông của tác giả Quang Huy.(0,5 điểm)

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

b/ Từ cửa trong khổ thơ em vừa chép có mấy nghĩa? Đó là những nghĩa nào? (0,75 điểm)

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

c/ Đặt một câu ghép có trạng ngữ chỉ nơi chốn và có từ cửa sông. (0,5 điểm)

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

d/ Tìm hai thành ngữ trong đó có từ cửa được dùng với nghĩa gốc. (0,5 điểm)

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

e/ Viết một đoạn văn từ 5 đến 7 câu nói rõ cảm nhận của em về khổ thơ này. (2 điểm)

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: