Đề thi vào lớp 10 môn Toán THPT Ninh Bình năm 2009-2010

| Tin mới | Tag:

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT TỈNH NINH BÌNH

Năm học 2009-2010

Thời gian: 120 phút

Bài 1:

1) Giải phương trình: 4x = 3x + 4

2) Thực hiện phép tính: A = 5sqrt {12} – 4sqrt {3} + sqrt {48}

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 2:

Cho phương trình: 2x^2 + (2m – 1)x + m – 1 = 0 (1), trong đó m là tham số.

1) Giải phương trình (1) khi m = 2.

2) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn: 4{x1}^2 + 4 {x2}^2 + 2x1x2 =1

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 3:

Một người đi xe đạp từ A đến B cách nhau 36km. Khi di từ B trở về A, người đó tăng vận tốc thêm 3km/h, vì vậy thời gian về ít hơn thời gian di là 36 phút. Tính vận tốc của người đi xe đạp khi đi từ A đến B.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 4:

Cho đường tròn tâm O, bán kính R. Đường thẳng d tiếp xúc với đường tròn (O; R) tại A. Trên đường thẳng d lấy điểm H sao cho AH < R. Qua H kẻ đường thẳng vuông góc với đường thẳng d, cắt (0;R) tại hai điểm E và B (E nằm giữa H và B).

1) Chứng minh rằng góc ABE bằng góc EAH.

2) Trên dường thẳng d lấy điểm C sao cho H là trung điểm của đoạn AC. Đường thẳng CE cắt AB tại K. Chứng minh rằng tứ giác AHEK nội tiếp được đường tròn.

3) Xác định vị trí của H trên đường thẳng d sao cho AB = R. sqrt {3} .

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 5:

1) Cho ba số a, b, c > 0. Chứng minh rằng:

Tìm x, y nguyên thỏa mãn: x + y + xy + 2 = x^2 + y^2

>>Xem đáp án tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận