Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Toán THPT TP. Hà Nội năm 2013-2014

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT TP. HÀ NỘI Năm học 2013-2014 Thời gian: 120 phút Bài 1. 1) Giải các phương trình: a) x(x-2)= 12 – x b) $latex sqrt {4x^2 -4x +1 = 1 2) Rút gọn biểu thức: >>Xem đáp án tại đây. Bài 2. Cho phương trình: (m – 2) – 2(m – 1)x + m = 0 (m là tham số) 1) Tìm m để phương trình có hai nghiệm , . Tìm hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm , mà không phụ thuộc vào m. 2) Tìm giá...

Có thể bạn quan tâm:

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT TP. HÀ NỘI

Năm học 2013-2014

Thời gian: 120 phút

Bài 1.

1) Giải các phương trình:

a) x(x-2)= 12 – x

b) $latex sqrt {4x^2 -4x +1 = 1

2) Rút gọn biểu thức:

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 2.

Cho phương trình: (m – 2)x^2 – 2(m – 1)x + m = 0 (m là tham số)

1) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x_1 , x_2 . Tìm hệ thức liên hệ giữa hai nghiệmx_1 , x_2 mà không phụ thuộc vào m.

2) Tìm giá trị của m để x_1 , x_2 là độ dài cạnh góc vuông của tam

giác vuông có cạnh huyền bằng .

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 3.

1) Lập phương trình đường thẳng (d) biết (d) đi qua các điểm: A(-5; 2005) và B(2; 2019)

2) Một phân xưởng theo kế hoạch sản xuất 1100 sản phẩm trong một số ngày quy định. Do mỗi ngày phân xưởng đó sản xuất vượt mức sản phẩm nên phân xưởng đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn thời gian quy định 2 ngày. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày phân xưởng phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm?

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 4.

Cho đường tròn (O) cố định và tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O), đường cao BD và CE cắt nhau tại H và cắt đường tròn (O) lần lượt ở D’ và E’.

1) Chứng minh tứ giác BEDC nội tiếp và DE // D’E’.

2) Chứng minh rằng OA vuông góc với DE.

3) Cho các điểm B và C cố định. Chứng minh rằng khi A di động trên cung lớn BC sao cho tam giác ABC là tam giác nhọn thì bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ADE không đổi.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 5.

Với a, b, c là các số dương thỏa mãn điều kiện a + b + c = 2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức Q = sqrt { 2a + bc } + sqrt { 2b+ ca } + sqrt { 2c + ab } .

>>Xem đáp án tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 14/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: