Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Toán Chuyên Hưng yên năm 2009 – 2010

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN TỈNH HƯNG YÊN Năm học 2009-2010 Thời gian: 150 phút Bài 1: Hãy lập một phương trình bậc hai có hệ số nguyên nhận a – 1 là một nghiệm. >>Xem đáp án tại đây. Bài 2: b) Tìm m để phương trình ( – 2x) – 3 +6x + m = 0 có 4 nghiệm phân biệt. >>Xem đáp án tại đây. Bài 3: a) Chứng minh rằng nếu số nguyên k lớn hơn 1 thỏa mãn + 4 và +16 là các số...

Có thể bạn quan tâm:

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN TỈNH HƯNG YÊN

Năm học 2009-2010

Thời gian: 150 phút

Bài 1:

Hãy lập một phương trình bậc hai có hệ số nguyên nhận a – 1 là một nghiệm.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 2:

b) Tìm m để phương trình (x^2 – 2x) – 3 x^2 +6x + m = 0 có 4

nghiệm phân biệt.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 3:

a) Chứng minh rằng nếu số nguyên k lớn hơn 1 thỏa mãn k^2 + 4 và k^2 +16 là các số nguyên tố thì k chia hết cho 5.

b) Chứng minh rằng nếu a, b,c là độ dài ba cạnh của một tam giác có p là nửa chu vi thì sqrt {p -a} + sqrt {p -b} + sqrt {p -c} sqrt {3p}

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 4 :

Cho đường tròn tâm O và dây AB không đi qua O. Gọi M là điểm chính giữa của cung AB nhỏ. D là một điểm thay đổi trên cung AB lớn (D khác A và B). DM cắt AB tại C. Chứng minh rằng:

a) BD = MD.BC

b) MB là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD.

c) Tổng bán kính các đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD và ACD không đổi.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 5:

Cho hình chữ nhật ABCD. Lấy E, F thuộc cạnh AB; G, H thuộc cạnh BC; I, J thuộc cạnh CD; K, M thuộc cạnh DA sao cho hình bắt giác EFGHIJKM có các góc bằng nhau. Chứng minh rằng nếu độ dài các cạnh của hình bát giác EFGHIJKM là các số hữu tỉ thì EF = IJ.

>>Xem đáp án tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 15/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: