Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán THPT tỉnh Khánh Hòa năm 2014 – 2015

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT TỈNH KHÁNH HÒA Năm học 2014-2015 Thời gian: 120 phút Bài 1. 1) Không dùng máy tính cầm tay, tính giá trị biểu thức: 2) Rút gọn biểu thức: >>Xem đáp án tại đây. Bài 2 : Tìm a và b biết hệ phương trình có nghiệm (x; y) = (2; 3) 2) Giải phương trình 2(2x – 1) – 3 – 6 = >>Xem đáp án tại đây. Bài 3. Trong mặt phẳng Oxy cho parabol (P): y = . 1) Vẽ đồ...

Có thể bạn quan tâm:

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT TỈNH KHÁNH HÒA

Năm học 2014-2015

Thời gian: 120 phút

Bài 1.

1) Không dùng máy tính cầm tay, tính giá trị biểu thức:

2) Rút gọn biểu thức:

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 2 :

Tìm a và b biết hệ phương trình có nghiệm (x; y) = (2; 3)

2) Giải phương trình 2(2x – 1) – 3sqrt {5x - 6} – 6 = sqrt {3x - 8}

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 3.

Trong mặt phẳng Oxy cho parabol (P): y = frac {1}{2} . x^2

1) Vẽ đồ thị (P).

2) Trên (P) lấy điểm A có hoành độ x_A = -2.

Tìm tọa độ của điểm M trên trục Ox sao cho |MA — MB| đạt giá trị lớn nhất, biết rằng B(1; 1).

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 4.

Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB = 2R. Vẽ đường thẳng d là tiếp tuyến của (O) tại B. Trên cung AB lấy một điểm M tùy ý (M khác A và B), tia AM cắt d tại N. Gọi C là trung điểm của AM, tia co cắt d tại D.

1) Chứng minh OBNC là một tứ giác nội tiếp.

2) Chứng minh NO ⊥ AD.

3) Chứng minh CA.CN = CO.CD

4) Xác định vị trí của M để ( 2 AM + AN) đạt giá trị nhỏ nhất.

>>Xem đáp án tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: