ĐỀ THI TUYỂN SINH THPT CHUYÊN QUỐC HỌC HUẾ Năm học 2010-2011 – Tuyển tập đề thi vào lớp 10

Đề thi vào lớp 10 chuyên Bài 1: Xác định tham số m để phương trình: (m + l)x2-2(m-l)x + m-2 = 0 có hai nghiệm phân biệt Xi, x2 thỏa mãn: 4(XJ+X2) = 7X|X2. Bài 2: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức p = X2 + xy + y2 – 2x — 3y + 2010 khi các số thực X, y thay đổi. Giá trị nhỏ nhất đó đạt được tại các giá trị nào của X và y. Bài 3: 1. Giải phương trình: ị/x + 3 + ị/5 — x = 2 . 2. Giải hệ phương...

Có thể bạn quan tâm:

Đề thi vào lớp 10 chuyên

Bài 1:

Xác định tham số m để phương trình:

(m + l)x2-2(m-l)x + m-2 = 0 có hai nghiệm phân biệt Xi, x2 thỏa mãn: 4(XJ+X2) = 7X|X2.

Bài 2:

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức p = X2 + xy + y2 – 2x — 3y + 2010 khi các số thực X, y thay đổi. Giá trị nhỏ nhất đó đạt được tại các giá trị nào của X và y.

Bài 3:

1. Giải phương trình: ị/x + 3 + ị/5 — x = 2 .

2. Giải hệ phương trình:

Bài 4:

Cho tam giác ABC có BC = 5a, CA = 4a, AB = 3a. Đường trung trực của đoạn AC cắt đường phân giác trong của góc BAC tại K.

  1. Gọi (K) là đường tròn có tâm K và tiếp xúc với đường thẳng AB. Chứng minh rằng đường tròn (K) tiếp xúc với đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC.
  2. Chứng minh rằng trung điểm của đoạn AK cũng là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác ABC.

Bài 5:

65 _ .5

  1. Với bô số (6; 5; 2), ta có đẳng thức dúng: — .

26 2

Hãy tìm tất cả các bộ số (a; b; c) gồm các chữ số hệ thập phân a,

ab _ b

b, c đôi một khác nhau và khác 0 sao cho đẳng thức — đúng.

ca c

  1. Cho tam giác có số đo một góc bằng trung bình cộng của sô” đo hai góc còn lại và độ dài các cạnh a, b, c của tam giác đó thỏa mãn: Va + b-c=Vã + Vb-Vc.

Chứng minh rằng tam giác này là tam giác đều.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 26/01 năm 2019 | Tin mới | Tag: