Đề thi tuyển sinh lớp 10 Toán THPT TP.Hồ Chí MInh năm 2012 – 2013

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT TP. Hồ CHÍ MINH Năm học 2012-2013 Thời gian: 150 phút Bài 1. Giải các phương trình và hệ phương trình sau: a) 2x – 3y = 7 c) + – 12 = 0 d) – 2 – 7 = 0 >>Xem đáp án tại đây. Bài 2. a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số y = 1/4 $ latex x^2 $ và đường thẳng (D): y = -1/2. x + 2 trên cùng một hệ trục toạ độ. b) Tìm toạ độ các giao điểm của (P) và (D) ở câu trên bằng...

Có thể bạn quan tâm:

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT TP. Hồ CHÍ MINH

Năm học 2012-2013

Thời gian: 150 phút

Bài 1.

Giải các phương trình và hệ phương trình sau:

a) 2x – 3y = 7

c)x^4 + x^2 – 12 = 0

d)x^2 – 2sqrt {2} – 7 = 0

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 2.

a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số y = 1/4 $ latex x^2 $ và đường thẳng (D): y = -1/2. x + 2

trên cùng một hệ trục toạ độ.

b) Tìm toạ độ các giao điểm của (P) và (D) ở câu trên bằng phép tính.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 3.

Thu gọn các biểu thức sau:

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 4.

Cho phương trình x^2 – 2mx + m – 2 = 0 (x là ẩn số)

a) Chứng minh rằng phương trình luôn luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m.

b) Gọi {x_1} , {x_2} là các nghiệm của phương trình.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 5.

Cho đường tròn (O) có tâm O và điểm M nằm ngoài đường tròn (O). Đường thẳng MO cắt (O) tại E và F (ME < MF). Vẽ cát tuyến MAB và tiếp tuyến MC của (O) (C là tiếp điểm, A nằm giữa hai điểm M và B, A và c nằm khác phía đối với đường thẳng MO).

a) Chứng minh rằng MA.MB = ME.MF

b) Gọi H là hình chiếu vuông góc của điểm C lên đường thẳng MO. Chứng minh tứ giác AHOB nội tiếp.

d) Trên nửa mặt phảng bờ OM có chứa điểm A, vẽ nửa đường tròn đường kính MF; nửa đường tròn này cắt tiếp tuyến tại E của (O) ở K.

>>Xem đáp án tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 28/02 năm 2019 | Tin mới | Tag: