Đề thi tuyển sinh lớp 10 Toán THPT TP. Đà Nẵng năm 2009 -2010

| Tin mới | Tag:

ĐỂ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT TP. ĐÀ NẴNG

Năm học 2009-2010

Thời gian: 120 phút

Bài 1 :

a) Rút gọn biểu thức K.

b) Tính giá trị của K khi a = 3 + 2 sqrt {2}

c) Tìm các giá trị của a sao cho K < 0.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 2.

a) Giải hệ phương trình khi cho m = 1.

b) Tìm giá trị của m để phương trình vô nghiệm.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 3.

Cho đường tròn (O), đường kính AB cố định, điểm I nằm giữa A và O sao cho AI = 2/3 AO. Kẻ dây MN vuông góc với AB tại I. Gọi C là điểm tùy ý thuộc cung lớn MN sao cho c không trùng với M, N và B. Nối AC cắt MN tại E.

a) Chứng minh tứ giác IECB nội tiếp được trong một đường tròn.

b) Chứng minh ΔAME ∼ Δ ACM và {AM}^2 = AE.AC.

c) Chứng minh AE.AC – AI.IB = {AI}^2 .

d) Hãy xác định vị trí của điểm C sao cho khoảng cách từ N đến tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác CME là nhỏ nhất.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 4.

Người ta rót đầy nước vào một chiếc ly hình nón thì được 8{cm}^3 . Sau đó người ta rót nước từ ly ra để chiều cao mực nước chỉ còn lại một nửa. Hãy tính thể tích lượng nước còn lại trong ly.

>>Xem đáp án tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận