Đề thi tuyển sinh lớp 10 Toán THPT tỉnh Hải Dương năm học 2014 -2015

ĐỂ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT TỈNH HẢI DƯƠNG Năm học 2014-2015 Thời gian: 120 phút Bài 1. 1) Giải phương trình: = x – 1 2) Rút gọn biểu thức: >>Xem đáp án tại đây. Bài 2. Cho Parabol (P): y = và đường thẳng (d): y = (m – 1)x + m + 4 (tham số m). 1) Với m = 2, tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d). 2) Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm nằm về hai phía của trục tung. >>Xem đáp án tại...

Có thể bạn quan tâm:

ĐỂ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT TỈNH HẢI DƯƠNG

Năm học 2014-2015

Thời gian: 120 phút

Bài 1.

1) Giải phương trình: sqrt {43 - x} = x – 1

2) Rút gọn biểu thức:

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 2.

Cho Parabol (P): y = x^2 và đường thẳng (d): y = (m – 1)x + m + 4 (tham số m).

1) Với m = 2, tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d).

2) Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm nằm về hai phía của trục tung.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 3 :

1) Cho hệ phương trình :

Tìm m để hệ đã cho có nghiệm (x; y) thỏa mãn x^2 y^2 đạt giá trị lớn nhất.

2) Một ô tô dự định đi từ A đến B dài 80 km với vận tốc dự định. Thực tế trên nửa quãng đường đầu ô tô đi với vận tốc nhỏ hơn vận tốc dự định là 6 km/h. Trong nửa quăng đường còn lại ô tô đi với vận tốc nhanh hơn vận tốc dự định là 12 km/h. Biết rằng ô tô đến B đúng thời gian đã định. Tìm vận tốc dự định của ô tô.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 4.

Cho tam giác ABC nhọn, các đường cao AM, BN, CP của tam giác ABC cắt nhau tại H. Dựng hình bình hành BHCD.

1) Chứng minh: Các tứ giác APHN, ABDC là các tứ giác nội tiếp.

2) Gọi E là giao điểm của AD và BN. Chứng minh: AB.AH = AE.AC

3) Giả sử các điểm B và C cố định, A thay đổi sao cho tam giác ABC nhọn và góc BAC không đổi. Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tứ giác APHN có diện tích không đổi.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 5.

Cho x ; y là hai số dương thay đổi. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :

>>Xem đáp án tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 04/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: