Đề thi tuyển sinh lớp 10 Toán PTTH Đại học Tây Nguyên 2010-2011

| Tin mới | Tag:

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 PTTH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

Năm học 2010-2011

Thời gian: 120 phút

Bài 1.

Giải hệ phương trình và phương trình sau:

2) 10x^4 +9x^2 -1 = 0.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 2.

Cho hàm số y = – x^2 có đồ thị (P) và hàm số y = 2x + m có đồ thị (d).

1) Khi m = 1. Vẽ đồ th (P) và (d) trên cùng một hệ trục tọa độ.

2) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng đồ thị và bằng phép toán khi m = 1.

3) Tìm các giá trị của m để (P) và (d) cắt nhau tại hai điểm phân biệt A(x_A ; y_A ) và B(x_B ;y_B ) sao cho

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 3.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 4.

Cho tam giác ABC (AB < AC) có 3 góc nhọn. Vẽ đường tròn tâm O đường kính BC cắt các cạnh AB, AC theo thứ tự E và D.

1) Chứng minh AD.AC = AE.AB.

2) Gọi H là giao điểm của DB và CE. Gọi K là giao điểm của AH và BC. Chứng minh AH ⊥ BC.

3) Từ A kẻ các tiếp tuyến AM, AN với đường tròn (O) (M, N là các tiếp. điểm). Chứng minh góc ANM = góc AKN .

4) Chứng minh ba điểm M, H, N thẳng hàng.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 5.

Cho x, y > 0 và x + y < 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

>>Xem đáp án tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận