Đề thi Sinh học lớp 8, học kì II, năm học 2018 (Đề số 3)

c. Tirôxin và Canxitônin d. Glucagôn và Oxitoxin Câu 5: Nếu như trong nước tiểu chính thức có xuất hiện Glucozơ thì người sẽ bị bệnh gì? (0.25 đ) a. Dư Insulin b. Đái tháo đường. c. Sỏi thận. d. Sỏi bóng đái Câu 6: Hãy điền những từ và cụm từ vào chỗ trống (....) cho hoàn thiện câu sau: (1đ) Hệ thần kinh bao gồm ......................, ............................., các dây thần...

Có thể bạn quan tâm:

c. Tirôxin và Canxitônin d. Glucagôn và Oxitoxin

Câu 5: Nếu như trong nước tiểu chính thức có xuất hiện Glucozơ thì người sẽ bị bệnh gì? (0.25 đ)

a. Dư Insulin b. Đái tháo đường. c. Sỏi thận. d. Sỏi bóng đái

Câu 6: Hãy điền những từ và cụm từ vào chỗ trống (….) cho hoàn thiện câu sau: (1đ)

Hệ thần kinh bao gồm …………………., ……………………….., các dây thần kinh và hạch thần kinh.

Dựa vào chức năng, hệ thần kinh được chia thành hệ ……………………… và …………..

Câu 7. Hãy ghép các chữ cái (a,b,c, …..) với các số (1,2,3, ….) cho thích hợp.

Ngày 04/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: