Đề thi Sinh học lớp 8, học kì II, năm học 2018 (Đề số 2)

KIỂM TRA: HỌC KÌ II MÔN: SINH HỌC - KHỐI 8 Thời gian làm bài: 45 phút A. Trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau: 1. Địa y là sinh vật: a. Kí sinh giữa tảo và nấm b. Hội sinh giữa tảo và nấm c. Hợp tác giữa tảo và nấm d. Cộng sinh giữa tảo và nấm 2. Vi khuẩn sống trong ruột già của người có mối quan hệ: a. Cộng sinh hoặc cạnh tranh b. Kí sinh hoặc cộng sinh c. Kí sinh hoặc...

Có thể bạn quan tâm:

KIỂM TRA: HỌC KÌ II

MÔN: SINH HỌC – KHỐI 8

Thời gian làm bài: 45 phút

A. Trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

1. Địa y là sinh vật:

a. Kí sinh giữa tảo và nấm b. Hội sinh giữa tảo và nấm

c. Hợp tác giữa tảo và nấm d. Cộng sinh giữa tảo và nấm

2. Vi khuẩn sống trong ruột già của người có mối quan hệ:

a. Cộng sinh hoặc cạnh tranh b. Kí sinh hoặc cộng sinh

c. Kí sinh hoặc cạnh tranh d. Kí sinh hoặc sinh vật ăn sinh vật khác

3. Nguồn gốc sâu xa của năng lượng cung cấp cho hoạt động của con người là:

a. Từ thực vật b. Từ động vật.

c. Từ ánh sáng mặt trời d. Từ ôxi và nước.

4. Các con cá Chép sống trong một ao có mối quan hệ:

a. Cộng sinh b. Cạnh tranh

c. Cộng sinh và cạnh tranh d. Hội sinh

5. Một nhóm các thể cùng loài cùng sinh sống trong một khoảng không gian, ở một thời điểm, có khả năng sinh sản tạo thành thế hệ mới là:

a. Quần thể sinh vật b. Quần xã sinh vật

c. Hệ sinh thái d. Tổ sinh thái

6. Khi nguồn thức ăn dồi dào, số lượng cá thể của quần thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích sẽ:

a. Giảm b. Ổn định

c. Tăng. d. Lúc tăng lúc giảm theo hình sin

B. Tự luận

7. Cho các sinh vật sau: Lúa, chuột, cào cào, Chim, Sâu, Vi sinh vật, Mèo, Ếch hãy viết ít nhất 4 chuỗi thức ăn có 4 mắt xích?

8. Kể một vài biện pháp hạn chế ô nhiễm không khí?

9. Cho biết nguyên nhân dẫn tới ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật sau khi ăn rau và quả?

10. Là học sinh em thấy mình có vai trò gì trong việc bảo vệ môi trường?

———————————-

ĐÁP ÁN

A. Trắc nghiệm: Mỗi ý đúng được 0,5đ

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án d b c b a c

B. Tự luận

7: Mỗi ý đúng được 0,5đ (HS viết các chuỗi khác đúng vẫn cho điểm)

+ Lúa -> Chuột -> Mèo -> Vi sinh vật

+ Lúa -> Cào cào -> Chim -> Mèo

+ Lúa -> Sâu -> Ếch -> Vi sinh vật

+ Lúa -> Chim -> Mèo -> Vi sinh vật

8: Mỗi ý đúng được 0,5đ (HS kể các biện pháp khác, đúng vẫn cho điểm)

– Lắp các thiết bị lọc bụi và xử lí khí độc hại trước khi thải ra không khí

– Sử dụng năng lượng không gây ô nhiễm

– Trồng nhiều cây xanh

– Biện pháp khác…

9: Mỗi ý đúng được 0,5đ

– Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy cách.

– Không tuân thủ quy định thời gian thu hoạch rau quả sau khi phun thuốc bảo vệ thực vật.

10: Mỗi ý đúng được 0,5đ (Hs có thể kể các biện pháp khác đúng vẫn cho điểm)

– Tham gia tích cực vào việc bảo vệ môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã

– Không săn bắt động vật hoang dã

– Không chặt phá rừng

– Tuyên truyền cho người thân, hàng xóm cùng tham gia bảo vệ môi trường

Ngày 04/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: