Đề thi Sinh học lớp 7, học kì II, năm học 2018

KIỂM TRA: HỌC KÌ II MÔN: SINH HỌC - KHỐI 7 Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1: (2.5 điểm) a. Em hãy nêu cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với điều kiện sống. b. Em hãy nêu đặc điểm của bộ ăn thịt. Câu 2: (1 điểm) Em hãy nêu 4 vai trò của lưỡng cư đối với con người. Câu 3: (1.5 điểm) a. Có mấy hình thức sinh sản ở động vật? Cho ví dụ minh họa. b. Phân biệt sinh sản vô tính và sinh sản...

Có thể bạn quan tâm:

KIỂM TRA: HỌC KÌ II

MÔN: SINH HỌC – KHỐI 7

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: (2.5 điểm)

a. Em hãy nêu cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với điều kiện sống.

b. Em hãy nêu đặc điểm của bộ ăn thịt.

Câu 2: (1 điểm)

Em hãy nêu 4 vai trò của lưỡng cư đối với con người.

Câu 3: (1.5 điểm)

a. Có mấy hình thức sinh sản ở động vật? Cho ví dụ minh họa.

b. Phân biệt sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.

Câu 4: (2.5 điểm)

a. Nêu đặc điểm thích nghi về tập tính của động vật ở hoang mạc đới nóng.

b. Giải thích vì sao số loài động vật ở môi trường đới lạnh và hoang mạc đới nóng lại ít?

Câu 5:(2.5 điểm)

a. Hãy nêu rõ sai khác nổi bật của bộ xương thằn lằn so với bộ xương ếch.

b. Trình bày đặc điểm sinh sản của chim bồ câu.

————————————-

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Câu Nội dung Điểm
1 a. Cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với điều kiện sống:

– Bộ lông mao dày, xốp.

– Chi trước ngắn.

– Chi sau dài, khỏe.

– Mũi tinh, lông xúc giác.

– Tai có vành tai lớn, cử động được.

– Mắt có mí, cử động được.

b. Đặc điểm của bộ ăn thịt:

– Răng cửa ngắn, sắc.

– Răng nanh lớn, dài, nhọn.

– Răng hàm có nhiều mấu dẹp.

– Móng chân có vuốt cong dưới có đệm thịt.
0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

2 * 4 vai trò của lưỡng cư đối với con người:

– Tiêu diệt sâu bọ phá mùa màng.

– Tiêu diệt sinh vật trung gian truyền bệnh.

– Làm thức ăn cho người.

– Một số lưỡng cư làm thuốc.
0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm
3
a. Hình thức sinh sản ở động vật:

– Có 2 hình thức sinh sản:

+ Sinh sản vô tính: Thủy tức, San hô,…

+ Sinh sản hữu tính: Thỏ, Heo,…

b. Phân biệt sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính:
Sinh sản vô tính Sinh sản hữu tính
Số các thể tham gia 1 cá thể 2 cá thể
Thừa kế đặc điểm 1 cá thể: Mẹ 2 cá thể: Bố và mẹ
Sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng Không

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm


0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

4 a. Đặc điểm tập tính của động vật ở hoang mạc đới nóng:

– Mỗi bước nhảy cao và xa.

– Di chuyển bằng cách quăng thân.

– Hoạt động vào ban đêm.

– Khả năng đi xa.

– Khả năng nhịn khát.

– Chui rúc vào sâu trong cát.

b. Giải thích:

– Khí hậu quá khắc nghiệt quá lạnh hoặc quá khô và nóng.

– Chỉ có những loài thích nghi được mới sinh sống và tồn tại.

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm

5 a. Sai khác của bộ xương thằn lằn so với bộ xương ếch:

– Thằn lằn xuất hiện xương sườn g tham gia quá trình hô hấp.

– Đốt sống cổ: 8 đốt g cử động linh hoạt.

– Cột sống dài.

– Đai vai khớp với cột sống g chi trước linh hoạt.

b. Trình bày đặc điểm sinh sản của chim bồ câu.

– Chim trống có cơ quan giao phối tạm thời, thụ tinh trong.

– Trứng có vỏ đá vôi, có hiện tượng ấp trứng.

– Con non yếu, nuôi con bằng sữa diều.

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm

Ngày 04/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: