Đề thi học kỳ II môn Toán lớp 7 – Đề số 8

1. Điểm một bài kiểm tra môn toán của một nhóm học sinh được ghi lại như sau:76899475610a) Hãy lập bảng “tần số”. b) Tính điểm trung bình của bài kiểm tra. Loading... 2. Cho hai đa thức: a) Tính Q(x) = A(x) + B(x). b) Tính Q(-1), giá trị x = -2 có phải là nghiệm của Q(x) không? c) Chứng tỏ đa thức Q(x) không có nghiệm. 3. Cho đa thức: Hãy tìm đa thức Q(x) sao cho: 4. Cho tam giác ABC vuông tại A, có...

Có thể bạn quan tâm:

1. Điểm một bài kiểm tra môn toán của một nhóm học sinh được ghi lại như sau:

7 6 8 9 9 4 7 5 6 10

a) Hãy lập bảng “tần số”.

b) Tính điểm trung bình của bài kiểm tra.

Loading…

2. Cho hai đa thức:

a) Tính Q(x) = A(x) + B(x).

b) Tính Q(-1), giá trị x = -2 có phải là nghiệm của Q(x) không?

c) Chứng tỏ đa thức Q(x) không có nghiệm.

3. Cho đa thức:

Hãy tìm đa thức Q(x) sao cho:

4. Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 9cm, BC = 15cm.

a) Tính độ dài cạnh AC và so sánh các góc của tam giác.

b) Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho A là trung điểm của đoạn thẳng BD. Chứng minh ΔBCD cân.

c) Gọi K là trung điểm của cạnh BC. Đường thẳng DK cắt cạnh AC tại M. Tính độ dài đoạn thẳng MC.

d) Đường trung trực của cạnh AC cắt đường thẳng DC tại Q. Chứng minh ba điểm B, M, Q thẳng hàng.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: