Đề thi học kỳ II môn Toán lớp 7 – Đề số 3

1. Một giáo viên theo dõi thời gian giải xong một bài tập (tính theo phút) của một số học sinh và ghi lại như sau: a) Dấu hiệu ở đây là gì và dấu hiệu này có tất cả bao nhiêu giá trị? Loading... b) Lập bảng “tần số”. c) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu. 2. Cho: Tìm m biết x = -1 là nghiệm của f(x). 3. Tìm các nghiệm của*đa thức: g(x) = (x + 1)(x – 1). 4. Cho: Tìm giá...

Có thể bạn quan tâm:

1. Một giáo viên theo dõi thời gian giải xong một bài tập (tính theo phút) của một số học sinh và ghi lại như sau:

Đề thi hết học kỳ 2 toán lớp 7

a) Dấu hiệu ở đây là gì và dấu hiệu này có tất cả bao nhiêu giá trị?

Loading…

b) Lập bảng “tần số”.

c) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.

2. Cho:

Tìm m biết x = -1 là nghiệm của f(x).

3. Tìm các nghiệm của*đa thức: g(x) = (x + 1)(x – 1).

4. Cho:

Tìm giá trị x sao cho h(x) = 3.

5. Cho:

a) Tính P(x) + Q(x). b) Tính P(x) – Q(x).

6. Cho tam giác ABC vuông tại A, widehat{C} = 60°, trên BC lấy điểm E sao cho: EC = AC.

a) Chứng minh ΔAEC đều.

b) Chứng minh BE = AC.

c) Từ E kẻ đường vuông góc với AB cắt AB tại F. Chứng minh F là trung điểm của AB.

d) Gọi I là trung điểm của BE, AI cắt EF tại G. BG cắt AE tại H. Chứng minh CH ⊥ AE

Xem thêm Đáp án đề số 3 – Đề thi học kỳ II môn Toán lớp 7 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: