Đề thi GDCD lớp 7 học kì II năm học 2018

Câu 1: ( 0,5 điểm) Cơ quan nào dưới đây là cơ quan hành chính nhà nước? A. Hội đồng nhân dân C. Uỷ ban nhân dân B. Viện kiểm sát nhân dân D. Tòa án nhân dân Câu 2. (0,5 điểm) Di sản văn hoá nào dưới đây là di sản văn hoá vật thể? A. Cố đô Huế; C. Hát ca trù; B. Bí quyết nghề đúc đồng; D. Trang phục áo dài truyền thống. Câu 3: (0,5 điểm) Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã...

Có thể bạn quan tâm:

Câu 1: ( 0,5 điểm)

Cơ quan nào dưới đây là cơ quan hành chính nhà nước?

A. Hội đồng nhân dân C. Uỷ ban nhân dân

B. Viện kiểm sát nhân dân D. Tòa án nhân dân

Câu 2. (0,5 điểm)

Di sản văn hoá nào dưới đây là di sản văn hoá vật thể?

A. Cố đô Huế; C. Hát ca trù;

B. Bí quyết nghề đúc đồng; D. Trang phục áo dài truyền thống.

Câu 3: (0,5 điểm)

Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) thuộc cơ quan nào:

A. Cơ quan hành chính nhà nước cấp cơ sở.

B. Cơ quan chấp hành nghị quyết của hội đồng nhân dân

C. Cơ quan nhà nước của dân, do dân, vì dân

D. Cơ quan nhà nước cấp huyện (quận, thị xã)

Câu 4: (0,5 điểm)

Hành vi nào dưới đây là mê tín dị đoan?

A. Đi lễ nhà thờ C. Xin thẻ

B. Thờ cúng tổ tiên D. Thăm cảnh đền, chùa.

Câu 5: (0,5 điểm)

Tài nguyên thiên nhiên là gì ?

A. Có ích cho con người. B. Bao gồm đất, nước, không khí.

C. Là tài sản của đất nước do con người làm ra.

D. Là của cải vật chất có sẵn trong tự nhiên mà con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng phục vụ cuộc sống.

Câu 6 : (0,5 điểm)

Di tích lịch sử văn hóa là :

A. Nhã nhạc cung đình Huế C. Phong Nha Kẻ Bàng

B. Bến Nhà Rồng D. Câu A, C đúng.

Câu 7: ( 0,25 điểm)

Cơ quan nào dưới đây là cơ quan quyền lực nhà nước?

A. Chính phủ C. Toà án nhân dân

B. Quốc hội D. Viện kiểm sát nhân dân.

Câu 8: (0,5 điểm)

Hành vi nào dưới đây là phạm pháp luật về quyền tự do tín ngưỡng?

A. Phá phách nơi thờ tự B. Nói chuyện ồn ào trong lúc xin tội

C. Mặt quần áo thiếu văn hóa vào chùa, nhà thờ

D. Tất cả đều đúng

Câu 9: (0,5 điểm)

Hành vi nào góp phần bảo vệ môi t­rường và tài nguyên thiên nhiên?

A. Trồng cây xanh C. Đánh bắt thuỷ sản bằng chất nổ.

B. Vứt rác bừa bãi. D. Buôn bán động vật quý hiếm

Câu 10: (0,5 điểm)

Hành vi nào sau đây vi phạm quyền trẻ em?

A. Buộc con phải tiêm phòng dịch C. Đưa trẻ em hư vào trường giáo dưỡng

B. Không cho con gái đi học D. Làm giấy khai sinh cho trẻ khi mới sinh ra

Câu 11: (0,5 điểm)

Trường hợp bị kẻ xấu đe dọa, lôi kéo vào con đường phạm tội, em sẽ làm gì ?

A. Im lặng, bỏ qua

B. Biết là sai nhưng vì vị đe dọa nên sợ phải làm theo lời dụ dỗ

C. Tìm mọi cách phản ánh ngay cho cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương

D. Không có ý nào đúng

Câu 12: (0,5 điểm)

Công an giải quyết việc nào dưới đây:

A. Đăng kí kết hôn C. Sao giấy khai sinh

B. Xin sổ khám bệnh D. Khai báo tam vắng

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm)

Bộ máy nhà nước ở nước ta được phân chia thành mấy cấp? Kể tên từng cấp.

Câu 2: (2,5 điểm)

Nhân dân; Ủy ban nhân dân; Hội đồng nhân dân; Quốc hội; Chính phủ là các cơ quan Nhà nước. Em hãy đặt các từ vào ô cần thiết để cho đúng?

gdcd7

ĐÁP ÁN

TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án C A A C D B B D A B C D

II. TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm)

Bộ máy nhà nước ở nước ta được phân chia thành mấy cấp? Kể tên từng cấp.

* Bộ máy nhà nước được phân chia thành 4 cấp.(0.5đ)

Tên gọi từng cấp:(1 đ)

Câu 2: (2.5 điểm)

Nhân dân; Ủy ban nhân dân; Hội đồng nhân dân; Quốc hội; Chính phủ là các cơ quan Nhà nước. Em hãy đặt các từ vào ô cần thiết?

gdcd lop 7
Ngày 04/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: