Đề số 8 – Đề kiểm tra Học kì II Tiếng Việt lớp 5

Đề kiểm tra số 8 Tiếng Việt lớp 5 I. Em đọc thầm bài “Bình nước và con cá vàng” BÌNH NƯỚC VÀ CON CÁ VÀNG I-ren Giô-li-ô Quy-ri sinh ra trong một gia đình khoa học. Mẹ bà là Ma-ri Quy-ri hai lần được Giải thưởng Nô-ben (1903, 1911). Bố của bà là Pi-e Quy-ri được Giải thưởng Nô-ben năm 1903 cùng vợ. Bản thân I-ren sau này cũng trở thành một nhà khoa học nổi tiếng của nước Pháp. Bà và...

Có thể bạn quan tâm:

Đề kiểm tra số 8 Tiếng Việt lớp 5

I. Em đọc thầm bài “Bình nước và con cá vàng”

BÌNH NƯỚC VÀ CON CÁ VÀNG

I-ren Giô-li-ô Quy-ri sinh ra trong một gia đình khoa học. Mẹ bà là Ma-ri Quy-ri hai lần được Giải thưởng Nô-ben (1903, 1911). Bố của bà là Pi-e Quy-ri được Giải thưởng Nô-ben năm 1903 cùng vợ. Bản thân I-ren sau này cũng trở thành một nhà khoa học nổi tiếng của nước Pháp. Bà và chồng là Phê-đơ-rích Giô-li-ô Quy-ri cùng được giải thưởng Nô-ben năm 1935. Những thành tựu đó không phải ngẫu nhiên có được mà là kết quả của cả một quá trình rèn luyện từ nhỏ.

Hồi đi học, I-ren đã có tính độc lập rất cao. Một lần thầy giáo nêu cho lớp I-ren câu hỏi :

– Nếu tôi thả một con cá vàng vào vại nước đầy, nước sẽ như thế nào ?

– Nước sẽ trào ra ! – Lũ trẻ đồng thanh đáp.

– Bây giờ tôi đem số nước trào ra đó đổ vào một chiếc cốc, sẽ thấy lượng nước đó nhỏ hơn thể tích con cá vàng. Vì sao lại như vậy ?

– Lạ nhỉ ! Cũng có thể là cá vàng uống mất một ít nước ? Hoặc nước rót ra ngoài cốc chăng ? – Lũ trẻ bàn tán rất hăng.

I-ren im lặng suy nghĩ. Ai cũng biết khi một vật bị dìm trong nước, nước sẽ dềnh lên đúng bằng thể tích của vật đó. Thế mà hôm nay thầy lại nói như vậy. Thầy là một nhà khoa học, chả lẽ lại nói sai ?

Về nhà, I-ren tự mình làm thí nghiệm. Cô bắt một con cá vàng thả vào cốc nước rồi quan sát. Kết quả, thể tích nước trào ra và thể tích con cá hoàn toàn như nhau.

Ngày hôm sau, I-ren kể lại thí nghiệm của mình cho thầy nghe. Thầy giáo mỉm cười :

– Không phải nhà khoa học nói gì cũng đúng. Chỉ có sự thật mới đáng tin cậy. Ai chịu khó tìm tòi sự thật, người ấy sẽ thành công.

Nhờ chịu khó suy nghĩ, tìm tòi, sau này, I-ren đã trở thành một nhà khoa học nổi tiếng.

TheoVũ Bội Tuyền

II. Bài tập (Đánh dấu x vào ô chỗ trống trước ý trả lời đúng)

1. Gia đình I-ren có những ai đã nhận giải Nô-ben ?

…… a) Bố, mẹ và I-ren.

…… b) Bà Ma-ri Quy-ri và I-ren.

…… c) Ông Pi-e Quy-ri và I-ren.

…… d) Bố, mẹ và vợ chồng I-ren.

2. Vì sao bà I-ren đã đạt được giải Nô-ben ?

…… a) Bà sinh ra trong một gia đình khoa học.

…… b) Bố mẹ bà chỉ cho bà cách nghiên cứu khoa học.

…… c) Bà chịu khó suy nghĩ, tìm tòi trong học tập nghiên cứu.

…… d) Bà yêu thích môn khoa học để nghiên cứu chứ không cần học.

3. Cơ sở khoa học nào đã khiến I-ren băn khoăn về vấn đề mà thầy nêu cho cả lớp ?

…… a) Bỏ cá vào vại nước, lượng nước trào ra nhỏ hơn thể tích con cá.

…… b) Bỏ cá vào vại nước, lượng nước trào ra ít hơn thể tích con cá vì cá đã uống bớt nước.

…… c) Một vật khi dìm trong nước, nước sẽ dềnh lên đúng bằng thể tích của vật đó.

…… d) Cả ba ý trên đều đúng.

4. I-ren đã làm gì sau giờ học ?

…… a) Tin lời thầy vì thầy là một nhà khoa học.

…… b) Tự làm thí nghiệm để tìm ra sự thật.

…… c) Băn khoăn nhưng không làm gì hết.

…… d) Cứ suy nghĩ không biết thầy nói có đúng không.

5. Câu thành ngữ, tục ngữ nào đúng với cách học của I-ren ?

…… a) Không thầy đố mày làm nên.

…… b) Học đi đôi với hành.

…… c) Học thầy không tày học bạn.

6. Chọn cách giải nghĩa đúng cho cụm từ “Giải thưởng Nô-ben” trong bài đọc này.

…… a) Giải thưởng Khoa học lớn của thế giới.

…… b) Giải thưởng Nghệ thuật lớn của thế giới.

…… c) Giải thưởng Vì hoà bình của thế giới.

7. Từ nào dưới đây đồng nghĩa với từ “tràn” ?

…… a) Trào. …… b) Dâng. …… c) Dềnh.

8. Câu được gạch dưới trong đoạn : “Không phải nhà khoa học nói gì cũng đúng. Chỉ có sự thật mới đáng tin cậy. Ai chịu khó tìm tòi sự thật, người ấy sẽ thành công. được nối với câu trước bằng cách nào ?

…… a) Bằng những từ có tác dụng nối.

…… b) Bằng cách lặp từ ngữ.

…… c) Bằng cách thay thế từ ngữ.

9. Dấu phẩy trong câu : “Ai cũng biết khi một vật bị dìm trong nước, nước sẽ dềnh lên đúng bằng thể tích của vật đó.” có tác dụng ngăn cách :

…… a) Các vế trong câu ghép.

…… b) Trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ.

…… c) Các từ có cùng chức vụ trong câu.

10. Em rút ra được bài học gì qua bài đọc “Bình nước và con cá vàng” ?

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

III. Tập làm văn

Đề bài : Suốt năm học này, gắn bó với em là những đồ dùng học tập thân thiết, em hãy tả lại một đồ dùng học tập mà em nhận thấy nó đã góp phần tốt nhất vào kết quả học tập của mình.

Bài làm

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Xem thêm đề kiểm tra học kì II Tiếng Việt 5 tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 11/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: