Đề số 22 – Đề thi lớp 6 môn Toán

Đề thi lớp 6 môn Toán Đề số 22 (Đề kiểm tra tuyển sinh vào lớp 6, Trường Hà Nội – Amsterdam, năm học 2009 – 2010) Phần 1: Em hãy cho biết đáp số của các bài toán sau: Bài 1: Bài 2: Tìm số biết x 5 = . Bài 3: Có 3 vòi nước chảy vào một cái bể cạn. Nếu vòi 1 và vòi 2 cùng chảy thì đầy bể sau 1 giờ 12 phút; Nếu vòi 2 và vòi 3 cùng chảy thì đầy bể sau 2 giờ; Nếu vòi 3 và vồi 1 cùng...

Có thể bạn quan tâm:

Đề thi lớp 6 môn Toán Đề số 22

(Đề kiểm tra tuyển sinh vào lớp 6, Trường Hà Nội – Amsterdam, năm học 2009 – 2010)

Phần 1: Em hãy cho biết đáp số của các bài toán sau:

Bài 1:

Đề thi lớp 6 môn Toán Đề số 22

Bài 2:

Tìm số overline {abc} {rm{;}} biết overline {abc} {rm{;}} x 5 = overline {dad} {rm{;}} .

Bài 3:

Có 3 vòi nước chảy vào một cái bể cạn. Nếu vòi 1 và vòi 2 cùng chảy thì đầy bể sau 1 giờ 12 phút; Nếu vòi 2 và vòi 3 cùng chảy thì đầy bể sau 2 giờ; Nếu vòi 3 và vồi 1 cùng chảy thì đầy bể sau 1 giờ 30 phút. Hỏi vòi 3 chảy riêng thì đầy bể sau bao lâu ?

Bài 4:

Tổng của các sô’ tự nhiên liên tiếp từ 1 đến n là một số có 3 chữ số giống nhau. Tìm số n.

Bài 5:

Nếu lấy frac{3}{5} số bông hoa của An chia đêu cho Bình, Châu và Duyên thì số bông hoa của 4 hạn bằng nhau. Nếu bớt của An 6 bông hoa thì số bông hoa còn lại của An bằng tổng số bông hoa của 3 bạn kia. Hỏi lúc đầu An có bao nhiêu bông hoa ?

Bài 6:

Hiện nay tuổi anh gấp 1,5 lần tuổi em và tuổi mẹ gấp đôi tổng số tuổi của hai anh em. Sau 5 năm, tuổi mẹ gấp 1,5 lần tổng số tuổi của hai anh em. Tính tuổi của em hiện nay.

Bài 7:

Cho hình vuông ABCD biết AM = MB = BN = NC = CE = ED = DF = FA = 1cm. Tính diện tích phần có gạch chéo (h. 53).

Đề thi lớp 6 môn Toán Đề số 22

Bài 8:

Một ô tô đi từ A đến c gồm đoạn đường bằng AB và đoạn đường dốc BC, sau đó từ c lại quay về A mất tất cả 7 giờ. Biết vận tốc trên đoạn đường bằng là 40 km/giờ, xuống dốc là 60 km/giờ, lên dốc là 20 km/giờ và quãng đường AB bằng quãng đường BC. Tính độ dài quãng đường AC.

Bài 9:

Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 5 dm, biết rằng nếu chiều dài giảm đi 2 dm thì thể tích hình hộp đó giảm đi 12 dm3.

Bài 10:

Học kì I số học sinh nam lớp 5A chiếm 47,5% số học sinh cả lớp. Học kì II, lớp có thêm 4 học sinh nam và 2 học sinh nữ nên số học sinh nam chiếm 50% số học sinh cả lớp. Hỏi học kì II lóp 5A có bao nhiêu học sinh ?

Phần 2: Em hãy trình bày lời giải của các bài toán sau:

Bài 1:

Một con sói đuổi bắt một con thỏ cách xa nó 17 bước của sói. Con thỏ ở cách hang của nó 80 bước của thỏ. Biết rằng khi sói chạy được 1 bước thì thỏ chạy được 3 bước và 1 bước của sói bằng 8 bước của thỏ. Hỏi thỏ có kịp chạy về hang của nó không ? Giải thích tại sao ?

Bài 2:

Cùng một lúc người thứ nhất đi từ A đến B và người thứ hai đi từ B về A, hai người gặp nhau tại c cách A một đoạn 4 km. Sau đó người thứ nhất đi đến B rồi quay ngay lại A, người thứ hai đi đến A rồi quay ngay về B, hai người gặp nhau lần thứ hai tại D cách B một đoạn 3 km. Tính độ dài quãng đường AB.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: