Đề số 21 – Đề thi lớp 6 môn Toán

Đề thi lớp 6 môn Toán Đề số 21 (Đề kiểm tra tuyển sinh vào lớp 6, Trường Hà Nội – Amsterdam, năm học 2008 —2009) Phần 1 : Em hãy cho biết đáp số của các bài toán sau: Bài 1: Bài 2: Bài 3: Có bao nhiêu số-tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị ? Bài 4: Hai người cùng làrjfi chung một công việc sau 12 giờ thì hoàn thành. Nếu người thứ nhất làm một...

Có thể bạn quan tâm:

Đề thi lớp 6 môn Toán Đề số 21

(Đề kiểm tra tuyển sinh vào lớp 6, Trường Hà Nội – Amsterdam, năm học 2008 —2009)

Phần 1 : Em hãy cho biết đáp số của các bài toán sau:

Bài 1:

Đề thi lớp 6 môn Toán Đề số 21

Bài 2:

v

Bài 3:

Có bao nhiêu số-tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị ?

Bài 4:

Hai người cùng làrjfi chung một công việc sau 12 giờ thì hoàn thành. Nếu người thứ nhất làm một mình frac{2}{3} công việc thì mất 10 giờ. Hỏi người thứ hai

frac{1}{3} công việc còn lại mất bao lâu ?

Bài 5:

Lúc đầu lớp 5A có số học sinh được tham gia thi học sinh giỏi bằng frac{1}{6} số học sinh còn lại của lớp. Sau đó có thêm 1 học sinh được dự thi nên số học sinh được dự thi bằng — số học sinh còn lại. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu bạn được dự thi học sinh giỏi ?

Bài 6:

Cho số overline {ab1} {rm{;}} chia hết cho 7 và a + b = 6. Tìm số đó.

Bài 7:

Cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng 48cm ; MC = MD; BN = frac{2}{3} BC

(h. 51). Tính diện tích tam giác AMN.

Đề thi lớp 6 môn Toán Đề số 21

Bài 8:

Trên quãng đường AB dài 120km có hai người đi ngược chiều nhau. Người thứ nhất đi từ A bằng ôtô với vận tốc 60km/giờ. Sau đó 15 phút, người thứ hai đi từ B bằng xe máy với vận tốc 40km/giờ. Hỏi sau 1 giờ 30 phút kể từ lúc người thứ hai khởi hành, khoảng cách giữa hai người là baọ nhiêu ki-lô-mét ?

Bài 9:

Số N là số có 2 chữ số chia hết cho 3, nếu viết xen số 0 vào giữa hai chữ số đó rồi cộng nó với hai lần chữ số hàng chục của số N ta được số mới gấp 9 lần số N. Tìm số N.

Bài 10:

Một cái thùng hình hộp chữ nhật có chiều dài 12dm, chiều rộng 9dm, chiều cao 6dm. Người ta xếp vào đó các khối hình lập phương bằng nhau, sao cho vừa đầy khít thùng. Tính số khối lập phương ít nhất có thể xếp được như vậy.

Phần 2: Em hãy trình bày lời giải của các bài toán sau:

Bài 1:

Bác Tư thu hoạch cam và vải mỗi loại tính theo ki-lô-gam là một số tự nhiên có 3 chữ số mà tổng hai số đó chia hết cho 498. Tính số ki-lô-garn mỗi loại mà bác Tư thu hoạch được, biết số lượng vải nhiều gấp 5 lần số lượng cam.

Bài 2:

Cho hình thang ABCD: MA= MC, MN song song với BD (h. 52). Giải thích tại sao BN chia hình thang thành hai phần có diện tích bằng nhau.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: