Đề số 20 – Đề thi lớp 6 môn Toán

Đề thi lớp 6 môn Toán Đề số 20 Đề khảo sát chất lượng vào lớp 6, trường THCS Lê Quý Đôn – quận Cầu Giấy – Hà Nội, năm học 2009 -2010 Phần 1: Em hãy cho biết đáp số của các bài toán sau: Bài 1: Từ ba chữ số 0, 1,2, viết tất cả các số có ba chữ số. Hỏi có bao nhiêu số chia hết cho 5 ? Bài 2: Biết × (a + b + c) = 0,36. Hỏi abc bằng bao nhiêu ? Bài 3: Hỏi giá trị của A bằng bao...

Có thể bạn quan tâm:

Đề thi lớp 6 môn Toán Đề số 20

Đề khảo sát chất lượng vào lớp 6, trường THCS Lê Quý Đôn – quận Cầu Giấy – Hà Nội, năm học 2009 -2010

Phần 1: Em hãy cho biết đáp số của các bài toán sau:

Bài 1:

Từ ba chữ số 0, 1,2, viết tất cả các số có ba chữ số. Hỏi có bao nhiêu số chia hết cho 5 ?

Bài 2:

Biết overline {0,abc} {rm{;}} × (a + b + c) = 0,36. Hỏi abc bằng bao nhiêu ?

Bài 3:

Đề thi lớp 6 môn Toán Đề số 20

Hỏi giá trị của A bằng bao nhiêu ?

Bài 4:

Số A không chia hết cho 3 nhưng khi cộng A với tổng các chữ số của nó ta được một số chia hết cho 4. Hỏi A bằng bao nhiêu ?

Bài 5:

Tích P = 9 x 10 x 11 x … x 28 x 29 có tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0 ?

Bài 6:

Tính: (375,4 x 12,5 – 25,7: 2,75) x (24,8: 0,25 – 49,6 x 2).

Bài 7:

Một người dự định đi quãng đường từ A đến B trong 2 giờ. Giờ thứ nhất người đó đi được frac{4}{7} quãng đường, còn lại 12km, giờ thứ hai đi hết quãng đường còn lại. Tính khoảng cách AB ?

Bài 8:

Đề thi lớp 6 môn Toán Đề số 20

Hỏi x bằng bao nhiêu.

Bài 9:

Đề thi lớp 6 môn Toán Đề số 20

Bài 10:

Cho một số có hai chữ số. Nếu ta viết thêm chữ số 1 vào bên trái của số đó thì được một số mới gấp 5 lần số đã cho. Tìm số đã cho.

Phần 2: Em hãy trình bày lời giải của các bài toán sau:

Bài 1:

1) Tính:

Đề thi lớp 6 môn Toán Đề số 20

2) Tính hợp lí:

(3737 x 50 – 5050 x 36) : ( 1 + 2 + 3 + … + 99 + 100).

Bài 2:

Đề thi lớp 6 môn Toán Đề số 20

Bài 3:

Ba lóp A, B, c có tất cả 127 học sinh. Sau khi cử frac{1}{4} số hoc sinh của lớp A đi dọn vườn trường, frac{1}{3} số học sinh của lớp B đi trồng cây và frac{2}{7} số học sinh của lớp C quét sân trường thì số học sinh của ba lớp bằng nhau. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh ?

Bài 4:

Cho hình chữ nhật ABCD có chu vi 100 cm (AB > BC). Lấy điểm M trên cạnh AB, điểm N trên cạnh CD sao cho AMND là hình vuông còn BMNC là hình chữ nhật có chu vi 60cm, CM cắt BD tại o.

a) Tìm độ dài các cạnh của hình chữ nhật ABCD.

b) Tính diện tích các tam giác DMC, DMB, DMO.

c) Tính độ dài đường cao hạ từ O xuống CD của tam giác DOC.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: