Đề số 19 – Đề thi lớp 6 môn Toán

Đề thi lớp 6 môn Toán Đề số 19 Đề khảo sát chất lượng vào lớp 6, trường THCS Lê Quý Đôn – quận Cầu Giấy – Hà Nội, năm học 2008 – 2009 Phần 1: Em hãy cho biết đáp số của các bài toán sau: Bài 1: 8% của 90 bằng bao nhiêu ? Bài 2: Có bao nhiêu phút trong frac{4}{15} $ giờ ? , Bài 3: Hỏi giá trị của A bằng bao nhiêu ? Bài 4: Tìm các chữ số x, y sao cho chia hết cho 2; 3; 4; 5. Bài 5: Cần ít...

Có thể bạn quan tâm:

Đề thi lớp 6 môn Toán Đề số 19

Đề khảo sát chất lượng vào lớp 6, trường THCS Lê Quý Đônquận Cầu GiấyHà Nội, năm học 2008 – 2009

Phần 1: Em hãy cho biết đáp số của các bài toán sau:

Bài 1:

8% của 90 bằng bao nhiêu ?

Bài 2:

Có bao nhiêu phút trong frac{4}{15} $ giờ ? ,

Bài 3:

Đề thi lớp 6 môn Toán Đề số 19

Hỏi giá trị của A bằng bao nhiêu ?

Bài 4:

Tìm các chữ số x, y sao cho overline {40xy} {rm{;}} chia hết cho 2; 3; 4; 5.

Bài 5:

Cần ít nhất bao nhiêu điểm để nối lại ta được 5 hình tam giác ?

Bài 6:

Hiện nay anh 19 tuổi, em 5 tuổi. Hỏi mấy năm nữa tuổi anh gấp 3 lần tuổi

Bài 7:

Cho 2008 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi khi nối tất cả các điểm đó lại với nhau thì ta có bao nhiêu đoạn thẳng ?

Bài 8:

Đề thi lớp 6 môn Toán Đề số 19

Bài 9:

Hình 48 sau có bao nhiêu tam giác ?

Đề thi lớp 6 môn Toán Đề số 19

Bài 10:

Cho tam giác ABC có đáy BC = 2cm (h. 49). Hỏi phải kéo dài BC thêm bao nhiêu để được tam giác ABD có diện tích gấp 3 lần diện tích tam giác ABC.

Đề thi lớp 6 môn Toán Đề số 19

Phần 2: Em hãy trình bày lời giải của các bài toán sau:

Bài 1:

Tính nhanh

Đề thi lớp 6 môn Toán Đề số 19

Bài 2:

Một vườn cây ăn quả có số hàng cây bằng số cây ở mỗi hàng. Có người ngắm vườn cây và ước tính số cây trong vườn ìà số có ’bà chữ số có hàng đơn vị là 7. Hỏi người đó ước tính số cây đúng hay sai ?

Bài 3:

Tìm hai số biết thương giữa chúng là 2,5 và nếu bớt số lớn đi 6 đơn vị đồng thời thêm vào số bé 12 đơn vị thì thương giữa hai số mới là 1.

Bài 4:

Tìm giá trị của x trong mỗi biểu thức sau:

(x + 0,9) × ( 1 -0,4) = 2412 ;

(627- 138) : (x : 2) = 163

Bài 5:

Cho hình 50, biết A là điểm chính giữa BM, B là điểm chính giữa CN, C là điểm chính giữa PA, diện tích tam giác ABC là 97cm. Tính diện tích tam giác MNP.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: