Đề kiểm tra học kỳ II – Đề 49 – Tiếng Việt lớp 1

| Tin mới | Tag:

Ôn tập luyện thi môn tiếng việt 1 kì 2

Đề 49

I. Đọc hiểu

Bài đọc: BÁC ĐƯA THƯ (Sách Tiếng Việt 1 – Tập II — trang 136)

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Nhận được thư của bố, Minh muốn làm gì?

a) Bóc thư đọc ngay.

b) Chạy thật nhanh vào nhà khoe với mẹ.

c) Cả hai ý trên.

Câu 2: Thấy bác đưa thư mồ hôi nhễ nhại, Minh làm gì?

a) Mời bác đưa thư vào nhà nghỉ chân.

b) Rót một cốc nước mát lạnh, lễ phép mời bác uống.

c) Lấy quạt đem đến cho bác đưa thư.

Câu 3: Việc Minh rót nước mời bác đưa thư uống đã nói lên điều gì về Minh?

a) Biết thương người lao động, kính trọng người lao động.

b) Thấy được sự vất vả của bác đưa thư.

c) Cả hai ý trên.

II. Kiểm tra viết

1. Tập chép bài: Bác đưa thư (từ “Bác đưa thư” đến “mồ hôi nhễ nhại”)

2. Điền vào chỗ trông: inh hay uynh.

phụ h…… , học s…… , h…`… huỵch, t…… mắt.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM

I. Đọc hiểu (10 điểm)

Câu 1 (3 điểm) Khoanh vào b).

Câu 2 (3 điểm) Khoanh vào b).

Câu 3 (4 điểm) Khoanh vào c).

II. Kiểm tra viết (10 điểm)

1. a) Viết đúng mẫu chữ, đúng chính tả, tốc độ viết 30 chữ/15 phút (4 điểm).

b) Viết sạch, đẹp, đều nét (2 điểm).

2. Làm đúng bài tập chính tả (4 điểm — đúng mỗi từ được 1 điểm).

Bài tập làm đúng là: phụ huynh, học sinh, huỳnh huỵch, tinh mắt.

Xem thêm Đề kiểm tra học kỳ II – Đề 50 tại đây.

Share

  • Click to share on Twitter (Opens in new window)
  • Click to share on Facebook (Opens in new window)
  • Click to share on Google+ (Opens in new window)
  • Share on Skype (Opens in new window)

Related

Bình luận
0

Bình luận