Đề kiểm tra học kỳ II – Đề 43 – Tiếng Việt lớp 1

| Tin mới | Tag:

Ôn tập lớp 1 tiếng việt học kì 2

Đề 43

I. Đọc hiểu

Bài đọc: VÌ BÂY GIỜ MẸ MỚI VỀ (Sách Tiếng Việt 1 – Tập lI – trang 88)

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Khi bị đứt tay, cậu bé có khóc không?

a) Cậu bé không khóc.

b) Cậu bé thản nhiên.

c) Cậu bé khóc.

Câu 2: Khi mẹ về, cậu bé làm gì?

a) Cậu bé khóc với mẹ.

b) Cậu bé tươi cười với mẹ.

c) Cậu bé vẫn mải miết vui chơi.

Câu 3: Nội dung bài nói gì?

a) Cậu bé làm đứt tay rất đau nên khóc với mẹ.

b) Cậu bé làm nũng mẹ, mẹ về mới khóc.

c) Cậu bé thích mẹ dỗ dành vì đứt tay rất đau.

II. Kiểm tra viết

Bài 1. Điền vào chỗ trống: ưc hay ưt.

– không v..’.. rác bừa bãi

– không b..‘.. lá bẻ cành

– em học môn đạo đ..´..

– cần tránh bị đ..´… tay

Bài 2. Điền vào chỗ trống: ac hay at,

khuôn nh…., màu nh…. ,

gió ma…´.., buồn man m..´… .

Bài 3. Viết tiếp vào chỗ chấm từ ngữ có vần ưc, ưt:

– sực nứt, …

– vực sâu, …

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐlỂM

I. Đọc hiểu (10 điểm)

Câu 1 (3 điểm) Khoanh vào a).

Câu 2 (3 điếm) Khoanh vào a).

Câu 3 (4 điểm) Khoanh vào b).

II. Kiểm tra viết (10 điểm)

Bài 1. (4 điểm – đúng mỗi từ đúng 1 điểm)

Bài tập làm đúng là:

– không vứt rác bừa bãi, không bứt lá bẻ cành

– em học môn đạo đức, cần tránh bị đứt tay.

Bài 2. (4 điểm – đúng mỗi từ được 1 điểm).

Bài tập làm đúng là:

– khuôn nhạc, màu nhạt

– gió mát, buồn man mác.

Bài 3. (2 điểm – ghi đúng mỗi từ 1 điểm)

Bài tập làm đúng là:

– sực nứt, náo nức

– vực sâu, bánh mứt.

Xem thêm Đề kiểm tra học kỳ II – Đề 44 tại đây.

Share

  • Click to share on Twitter (Opens in new window)
  • Click to share on Facebook (Opens in new window)
  • Click to share on Google+ (Opens in new window)
  • Share on Skype (Opens in new window)

Related

Bình luận
0

Bình luận