Đề kiểm tra học kỳ II – Đề 37 – Tiếng Việt lớp 1

| Tin mới | Tag:

Đề kiểm tra tiếng việt lớp 1 học kì 2

Đề 37

I. Đọc hiểu

Bài đọc: CON QUẠ THÔNG MINH (Sách Tiếng Việt 1 – Tập II – trang 79)

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Vì sao quạ không thể uống nước trong lọ?

a) Nước trong lọ có ít.

b) Cổ lọ cao.

c) Cả hai ý trên.

Câu 2: Đế uống được nước, quạ nghĩ ra kế gì?

a) Lấy mỏ gắp từng hòn sỏi bỏ vào lọ đê nước dâng lên dần.

b) Đập bể lọ để nước đổ ra ngoài.

c) Làm đổ lọ nước để có nước uống.

Câu 3: Quạ uống được nước mà không làm vỡ lọ là nhờ đâu?

a) Trí thông minh.

b) Lòng dũng cảm.

c) Sự hiếu thắng.

II. Kiểm tra viết

1. Nghe viết bài: Con quạ thông minh (từ đầu đến “nước dâng lên dần dần”)

2. Điền vào chỗ trống: ân hay âng. nhân d……, nước d…… , cái c……, v….. lời.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM

I. Đọc hiểu (10 điểm)

Câu 1 (3 điểm) Khoanh vào c).

Câu 2 (3 đỉểm) Khoanh vào a)

Câu 3 (4 điểm) Khoanh vào a)

II. Kiểm tra viết (10 điểm)

1. a) Viết đúng mẫu chữ, đúng chính tả, tốc độ viết 30 chữ/15 phút (4 điểm).

b) Viết sạch, đẹp, đều nét (2 điểm).

2. Làm đúng bài tập chính tả (4 điểm – đúng mỗi từ được 1 điểm).

Bài tập làm đúng là: nhân dân, nước dâng, cái cân, vâng lời.

Xem thêm Đề kiểm tra học kỳ II – Đề 38 tại đây.

Bình luận
0

Bình luận