Đề kiểm tra học kỳ II – Đề 35 – Tiếng Việt lớp 1

| Tin mới | Tag:

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 1 tiếng việt

Đề 35

I. Đọc hiểu

Bài đọc: QUYỂN VỞ CỦA EM (Sách Tiếng Việt 1 – Tập II – trang 76)

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Bạn nhỏ thấy những gì khi mở quyển vở ra?

a) Những trang giấy trắng tinh,

b) Từng dòng kẻ ngay ngắn.

c) Cả hai ý trên.

Câu 2: Bạn nhỏ có suy nghĩ gì khi dùng quyển vở mới của mình?

a) Viết cho sạch đẹp.

b) Phải giữ vở được mới tinh với những trang giấy trắng.

c) Cho nhiều điểm tốt.

Câu 3: Chữ đẹp thể hiện tính nết của ai?

a) Của những bạn học trò lớp lớn.

b) Của những bạn học trò ngoan.

c) Của những học trò được luvện chữ.

II. Kiểm tra viết

1. Nghe viết bài: Quyển vở của em (khổ thơ 3).

2. Điền vào chỗ trống: iêt hay uyêt.

vầng trăng kh.em bé v…´.. bài, s…´.. chặt tay nhau, t…´.. rơi trắng xóa.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM

I. Đọc hiểu (10 điểm)

Câu 1 (3 điểm) Khoanh vào c).

Câu 2 (3 điểm) Khoanh vào a).

Câu 3 (4 điểm) Khoanh vào b).

II. Kiểm tra viết (10 điểm)

1. a) Viết đúng mẫu chữ, đúng chính tả, tốc độ viết 30 chữ/15 phút (4 điểm).

b) Viết sạch, đẹp, đều nét (2 điểm).

2. Làm đúng bài tập chính tả (4 điểm – đúng mỗi từ được 1 điểm).

Bài tập làm đúng là: vầng trăng khuyết, em bé viết bài, siết chặt tay nhau, tuyết rơi trắng xóa.

Xem thêm Đề kiểm tra học kỳ II – Đề 36 tại đây.

Bình luận
0

Bình luận