Đề kiểm tra học kỳ II – Đề 29 – Tiếng Việt lớp 1

Kiểm tra học kì 2 môn tiếng việt lớp 1 Đề 29 I. Kiểm tra đọc (10 điểm) 1. Đọc đúng đoạn văn sau: CÁI NHÃN VỞ Bố cho Giang một quyển vở mới. Giữa trang bìa là một chiếc nhãn vở trang trí rất đẹp. Giang lấy bút nắn nót viết tên trường, tên lớp, họ và tên của em vào nhãn vở. Bố nhìn thấy những dòng chữ ngay ngắn, khen con gái đã tự viết được nhãn vở. 2. Em hãy tìm trong bài và...

Có thể bạn quan tâm:

Kiểm tra học kì 2 môn tiếng việt lớp 1

Đề 29

I. Kiểm tra đọc (10 điểm)

1. Đọc đúng đoạn văn sau:

CÁI NHÃN VỞ

Bố cho Giang một quyển vở mới. Giữa trang bìa là một chiếc nhãn vở trang trí rất đẹp. Giang lấy bút nắn nót viết tên trường, tên lớp, họ và tên của em vào nhãn vở. Bố nhìn thấy những dòng chữ ngay ngắn, khen con gái đã tự viết được nhãn vở.

2. Em hãy tìm trong bài và đọc tên những chữ có dấu ngã.

3. Bạn Giang viết những gì trên nhãn vở?

4. Vì sao bạn Giang đã được bố khen?

II. Kiểm tra viết (10 điểm)

1. Chép đúng chính tả đoạn thơ sau:

CHÚ BÒ TÌM BẠN

Mặt trời rúc bụi tre

Buổi chiều về nghe mát

Bò ra sông uống nước

Thấy bóng mình ngỡ ai

Bò chào: “Kìa anh bạn!

Lại gặp anh ở đây!”

(Phạm Hổ)

2. Điền vào chữ in nghiêng dấu hỏi hay dấu ngã:

a) mai miết

b) xanh thâm

c) ve đẹp

d) hôì ha

3. Điền vào chỗ trống ai hay ay?

a) Lan học b..`..

b) Tuấn hát h……

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐlỂM

I. Kiểm tra đọc (10 điểm)

1. – Đọc đúng, lưu loát toàn bài, tốc độ khoảng 30 tìếng/phút (6 điểm)

– Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 5 giây/từ ngữ): trừ 0,5 điểm.

2. Nêu đúng những chữ có dấu ngã (1 điểm).

Những chữ có dấu ngã trong bài là: nhãn, giữa, những, chữ.

3. Trả lời đúng câu hỏi đơn giản về nội dưng bài tập đọc (1,5 điểm).

Câu trả lời đúng là: bạn Giang viết tên trường, tên lớp, họ và tên của bạn Giang trên nhãn vở.

4. Trả lời đúng câu hỏi (1,5 điểm)

Câu trả lời đúng là: vì bố nhìn thấy những dòng chữ ngay ngắn, khen con gái đã tự viết dược nhãn vở.

II. Kiểm tra viết (10 điểm)

1. – Viết đúng mẫu chữ, đúng chính tả, tôc độ viết khoảng 30 chữ/15 phút (4 điểm).

– Viết sai mẫu chữ hoặc sai chính tả mơi chữ: trừ 0,5 điểm.

– Viết sạch, đẹp, đều nét (2 điểm).

– Viết bẩn, xấu, không đều nét mỗi chữ: trừ 0,2 điểm.

2. – Làm đúng bài tập chính tả điền dấu thanh (2 điểm – đúng mỗi từ được 0,5 điểm).

– Những chữ in nghiêng được điền dấu thanh đúng như sau:

a) mải miết

b) xanh thẫm

c) vẻ đẹp

d) hối hả.

3. Làm đúng bài tập điền vần (2 điểm, đúng mỗi câu đúng 1 điểm).

Bài tập làm đúng là:

a) Lan học bài.

b) Tuấn hát hay.

Xem thêm Đề kiểm tra học kỳ II – Đề 30 tại đây.

Ngày 26/12 năm 2018 | Tin mới | Tag: