Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 1 – Đề số 7

1. a) Viết các số từ 31 đến 40: ……………………………………………………………………………………………. b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: Số liền trước của 30 là……………… ; 25 gồm …………… chục và……………….. đơn vị Số liền sau của 49 là………………… ; 60 gồm…………….. chục và……………….. đơn vị 2. a) Tính nhẩm: 43 + 6 =…………………… ; 60...

Có thể bạn quan tâm:

1. a) Viết các số từ 31 đến 40:

…………………………………………………………………………………………….

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Số liền trước của 30 là……………… ;

25 gồm …………… chục và……………….. đơn vị

Số liền sau của 49 là………………… ;

60 gồm…………….. chục và……………….. đơn vị

2. a) Tính nhẩm:

43 + 6 =…………………… ; 60 – 20 =……………….. ;

50 + 30 =…………………. ; 29 – 9 =…………………..

b) Đặt tính rồi tính:

32 + 27 59 – 36 34 + 42 75 – 30

………….. ………….. ……………. …………….

………….. ………….. ……………. …………….

………….. ………….. ……………. …………….

c) Tính: 7 + 0 – 4 =…………….; 38 – 32 + 32 = …………….

3. Đồng hồ chỉ mấy giờ?4. Điền dấu thích hợp (<; >; =) vào chỗ trống:Đồng hồ chỉ mấy giờ?

47 ………….. 74; 35…………… 23

94 – 4 ………. 84; 8………. 20 – 10

5. Hình vẽ bên có:

………….. hình tam giác

………….. hình vuông

………….. hình tròn

6. Lớp em có 38 bạn, trong đó có 15 bạn nam. Hỏi lớp em có bao nhiêu bạn nữ?

Bài giải

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Xem thêm Đáp án đề số 7 – Kiểm tra học kì II môn Toán lớp 1 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: