Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 1 – Đề số 6

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 1 Đề 6 1. Viết số thích hợp vào chỗ trống: a) 89 gồm…………….. chục và……………… đơn vị b) Chín mươi chín:………………. c) Số liền trước của 78 là……………… 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô □: a) 10 + 10 < 20 □ b) 13 + 2 > 13 – 2 □ c) 12cm – 2cm = 10 □ d) 13cm + 2cm – 10cm = 5cm □ 3. a) Đặt tính rồi tính: 61 + 38 80 +...

Có thể bạn quan tâm:

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 1

Đề 6

1. Viết số thích hợp vào chỗ trống:

a) 89 gồm…………….. chục và……………… đơn vị

b) Chín mươi chín:……………….

c) Số liền trước của 78 là………………

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô :

a) 10 + 10 < 20

b) 13 + 2 > 13 – 2

c) 12cm – 2cm = 10

d) 13cm + 2cm – 10cm = 5cm

3. a) Đặt tính rồi tính:

61 + 38 80 + 6

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..96 – 34 79 – 5

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

b) Đồng hồ chỉ mấy giờ?

c) Ở hình vẽ bên có:

– …………………….. hình tròn

-…………………. hình tam giác

4. Đàn bò có 45 con bò cái và 12 con bò đực. Hỏi đàn bò có tất cả bao nhiêu con?

Bài giải

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

5.a) Điền số và dấu để có phép tính:


b) Đặt một đề toán phù hợp với phép tính trên:

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

Xem thêm Đáp án đề số 6 – Kiểm tra học kì II môn Toán lớp 1 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: