Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 1 – Đề số 5

ĐỀ 5 1. a) Viết số, đọc số, ghi chữ số thích hợp vào chỗ trống: b) Viết các số: 72, 38, 64, 80 vào ô trống theo thứ tự từ lớn đến bé. 2. Ghi số thích hợp vào chỗ trống: a) Từ 1 đến 90 có tất cả các số tròn chục là: …………………. ………………………………………………………………………………….. b) Một tuần lễ có…………………. ngày. 3. Điền số thích hợp vào...

Có thể bạn quan tâm:

ĐỀ 5

1. a) Viết số, đọc số, ghi chữ số thích hợp vào chỗ trống:

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 1

b) Viết các số: 72, 38, 64, 80 vào ô trống theo thứ tự từ lớn đến bé.

2. Ghi số thích hợp vào chỗ trống:

a) Từ 1 đến 90 có tất cả các số tròn chục là: ………………….

…………………………………………………………………………………..

b) Một tuần lễ có…………………. ngày.

3. Điền số thích hợp vào ô:

4. Đặt tính rồi tính:

36 + 43 4 + 52 98-52

…………… …………… …………..

…………… …………… …………..

…………… …………… …………..

…………… …………… …………..

5. Một thanh gỗ dài 65cm, được cắt đi một đoạn 15cm. Hỏi thanh gỗ còn lại dài bao nhiêu xăngtimét?

Bài giải

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

6. Vẽ vào hình dưới đây để có:

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 1

– 2 điểm ở trong hình vuông nhỏ.

– 10 điểm ở trong hình vuông lớn.

Xem thêm Đáp án đề số 5 – Kiểm tra học kì II môn Toán lớp 1 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: