Đề kiểm tra học kì II – Đề số 4- Bài tập bổ trợ và nâng cao Toán 9

Đề kiểm tra học kì II Đề số 4 (Thời gian làm bài: 90 phút) Phần 1. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Chọn phương án đúng (từ câu 1 đến câu 12) Loading... Câu 1. (A) (-1 ; 1) ; (B) (1 ; – 1); (C) (3 ; 0); (D) (1 ;1). Câu 2. Phương trình -2x + 3y = 5 khi kết hợp với phương trình nào sẽ được một hệ phương trình vô nghiệm ? (A) 2x + 3y = 4 ; (B) 2x – 3y = -5 ; (C) 4x – 6y = 5 ; (D) x +.3y = 1. Câu 3. Hàm số y = (3m + 1)...

Có thể bạn quan tâm:

Đề kiểm tra học kì II

Đề số 4

(Thời gian làm bài: 90 phút)

Phần 1. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Chọn phương án đúng (từ câu 1 đến câu 12)

Loading…

Câu 1.

Đề kiểm tra học kì II Đề số 4

(A) (-1 ; 1) ; (B) (1 ; – 1); (C) (3 ; 0); (D) (1 ;1).

Câu 2. Phương trình -2x + 3y = 5 khi kết hợp với phương trình nào sẽ được một hệ phương trình vô nghiệm ?

(A) 2x + 3y = 4 ; (B) 2x – 3y = -5 ; (C) 4x – 6y = 5 ; (D) x +.3y = 1.

Câu 3. Hàm số y = (3m + 1)x^{2} đồng biến với mọi giá trị x < 0 khi :

Đề kiểm tra học kì II Đề số 4

Câu 4. Giá trị của a để điểm N (-sqrt{2} ; 2) thuộc đồ thị hàm số y = ax^{2} là :

Câu 5. Số nghiệm của phương trình 2009x^{2} + (2m – 1)x – 2010 = 0 (ẩn x) là :

(A) 1 ; (B) 0 ;

(C) 2 ; (D) Phụ thuộc vào giá trị của m.

Câu 6. Tập nghiệm của phương trình : 3x^{2} – 2x – 5 = 0 là :

Câu 7.

Câu 8. Tứ giác ABCD nội tiếp được trong đường tròn khi có :

(A) 3 đường trung trực của 3 cạnh của tứ giác đồng quy ;

(B) Đường phân giác các góc trong tứ giác đồng quy ;

(C) góc BAC = góc CAD ;

(D) góc DAB + góc ABC = 180°.

Câu 9. Độ dài cung 120° của đường tròn có bán kính bằng 3cm là :

(A) π (B) 2π (C) 3π (D) một đáp án khác.

Câu 10. Khi quay một hình chữ nhật ABCD có kích thước AB = 20cm, BC = 5 cm một vòng quanh AB thì diện tích xung quanh hình trụ là :

(A) π ($latex dm^{2} $); (B)2π ($latex dm^{2} $);

(C) 1,5 ($latex dm^{2} $); (D) một đáp án khác.

Cho hình vẽ, trong đó : M là điểm chính giữa cung NQ ; N là điểm chính giữa cung MP;

sđ cung PQ = 120°; Qx là tiếp tuyến tại Q của đường tròn.

Câu 11. sđ cung MaN là :

(A) 120° ; (B) 90° ; (C) 80° ; (D) 60°.

Câu 12. cung NQx bằng :

(A) 80° ; (B) 160° ; (C) 120° ; (D) 60°

Phần 2. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 13. (1 điểm)

Xác định a và b để đựờng thẳng y = ax + b cắt parabol y = x^{2} tại 2 điểm M, N có hoành độ : x_{M} = -1 ; x_{N} = 2.

Câu 14. (2 điểm)

Xét phương trình ẩn x : (m + 1 )x^{2} – 2x + m = 0, với m ≠ -1

a) Giải phương trình với m = -2 ;

b) Tìm m để phương trình có 2 nghiệm x_{1} ; x_{2} thoả mãn : x_{1} + x_{2} = m.

Câu 15. (1,5 điểm)

Giải bài toán bằng cách lập phương trình :

Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 5 m. Nếu giảm chiều dài 2 m và gấp đồi chiều rộng thì được hình chữ nhật mới có diện tích lớn hơn diện tích hình chư nhật ban đầu là 240m .

Tính kích thước hình chữ nhật ban đầu.

Câu 16. (2,5 điểm)

Cho hình vuông ABCD và M là một điểm trên cạnh BC. Dựng hình vuông AMPQ sao cho p ; Q thuộc nửa mặt phẳng bờ AM, không chứa B. Chứng minh :

a) Q, C, D thẳng hàng.

b) Tứ giác AMCP nội tiếp được đường tròn.

c) Khi M chạy trên BC thì p chạy trên đoạn thẳng cố định.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 13/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: