Đề kiểm tra học kì I môn Toán lớp 1 – Đề số 6

| Tin mới | Tag:

1. Viết theo mẫu:

Đề kiểm tra cuối học kì 1 Toán 1

2. Tính:

a)

b)

7 + 3 – 4 = …….

7 – 0 – 2 = …….

3. Viết các số theo thứ tự: 5, 8, 2, 3.

a) Từ bé đến lớn: ………………………..

b) Từ lớn đến bé: ………………………..

4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình bên có:

………. hình vuông,

………. hình tam giác.

5. Điền số thích hợp vào ô trống:

6 + = 9, + 3 = 8

6. Điền dấu thích hợp (<; >; =) vào ô trống:

4 + 2 6 9 – 3 6

7.

a) Phép tính thích hợp:

Đề kiểm tra cuối học kì 1 Toán 1

b) Điền dấu và số thích hợp để được phép tính:

Xem thêm Đáp án đề 6 – Kiểm tra học kì I môn Toán lớp 1 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận