Đề kiểm tra học kì I môn Toán lớp 1 – Đề số 5

| Tin mới | Tag:

Kiểm tra cuối kì một Toán lớp 1

1. Tính:

a)

b) Điền số thích hợp vào vòng tròn:

c) 9 – 6 – 3 = ….. ; 10 – 7 + 0 = ……

2. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm (…):

7 – 1 ……….. 5 3 + 5 ………. 5 + 3

8 – 2 ……….. 3 + 3 9 – 6 ………. 10 – 6

3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm (…):

9 = 2 + ………. ; 2 < 8 – ………..

4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm (…):

Có ….. hình vuông;

Có ….. hình tam giác.

Kiểm tra cuối kì một Toán lớp 1

5. Viết phép tính thích hợp:

Có:

Gửi đi:

Còn tất cả: …… bao thư?

Xem thêm Đáp án đề số 5 – Kiểm tra học kì I môn Toán lớp 1 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận