Đề kiểm tra học kì I môn Toán lớp 1 – Đề số 4

1. a) Điền các số vào dưới mỗi vạch trên tia số: b) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 4; 7; 6; 10; 9. …………………………………………………………………. 2. Tính: a) 7 + 2 = ……….; 8 – 5 = ……….; 10 – 6 = ……….; 5 + 2 = ………. b) c) 8 + 0 – 8 = ………………. 10 – 8 + 4 = ……………. 3. Điền dấu thích hợp vào chỗ trống: 6 + 2 …… 7 ; 5 ……… 10 – 7 9 – 4 ……...

Có thể bạn quan tâm:

1. a) Điền các số vào dưới mỗi vạch trên tia số:

b) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 4; 7; 6; 10; 9.

………………………………………………………………….

2. Tính:

a) 7 + 2 = ……….; 8 – 5 = ……….;

10 – 6 = ……….; 5 + 2 = ……….

b)

c) 8 + 0 – 8 = ………………. 10 – 8 + 4 = …………….

3. Điền dấu thích hợp vào chỗ trống:

6 + 2 …… 7 ; 5 ……… 10 – 7

9 – 4 …… 5 ; 8 ……… 3 + 5

4. Điền số:

2 + …… = 10 ; 6 – ……. > 4

5.

Đáp án đề số 4 kiểm tra học kì 1

Có …... hình tam giác.

Có ……. đoạn thẳng.

6. Viết phép toán thích hợp:

Có 7 chú thỏ

Chạy đi 4 chú thỏ

Còn lại ……. chú thỏ?

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: