Đề kiểm tra học kì I môn Toán lớp 1 – Đề số 3

Đề kiểm tra học kì 1 Toán lớp 1 1. Điền số thích hợp (theo mẫu): 2. Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô □ : a) Từ 1 đến 10 có tất cả 9 số □ b) 10 – 0 < 10 □ 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (…): 4. Tính: 8 – 4 = ………. 6 + 3 = ………. 10 – 6 + 3 = ………… 7 – 3 + 4 = ………….. 5. Viết phép tính thích hợp: 6. a) Dùng thước thẳng và bút để nối thành 8 đoạn thẳng: b) Viết số...

Có thể bạn quan tâm:

Đề kiểm tra học kì 1 Toán lớp 1

1. Điền số thích hợp (theo mẫu):

Đề kiểm tra học kì 1 Toán lớp 1

2. Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô :

a) Từ 1 đến 10 có tất cả 9 số

b) 10 – 0 < 10

3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (…):

4. Tính:

8 – 4 = ………. 6 + 3 = ……….

10 – 6 + 3 = ………… 7 – 3 + 4 = …………..

5. Viết phép tính thích hợp:

Đề kiểm tra học kì 1 Toán lớp 1

6. a) Dùng thước thẳng và bút để nối thành 8 đoạn thẳng:

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm (…)

Hình vẽ có …… đoạn thẳng.

7. Hình vẽ có:

– ………… hình vuông.

– ………… hình tam giác.

Đề kiểm tra học kì 1 Toán lớp 1

Xem thêm Đáp án đề số 3 – Kiểm tra học kì I môn Toán lớp 1 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: