Đề kiểm tra học kì I môn Toán lớp 1 – Đề số 11

1. Tính: a) b) 4 + 2 + 2 = ………. 9 – 4 – 5 = ………. 1 + 5 – 4 = ………. 8 – 5 + 7 = ………. 2. Điền số thích hợp vào ô trống: 4 + □ = 9 □ – 3 = 7 □ + 2 = 10 8 – □ = 5 3. Điền dấu >; <; = vào chỗ trống cho phù hợp: 4 – 1 ……… 5 – 1 10 – 4 ……… 10 – 5 8 – 2 ……… 7 – 1 5 + 5 ……… 10 – 0 4. a) Khoanh vào số lớn nhất: 6; 2; 1; 5; 8 b) Khoanh vào số bé nhất: 1; 3; 7; 0; 2 5. Viết...

Có thể bạn quan tâm:

1. Tính:

a)

b) 4 + 2 + 2 = ………. 9 – 4 – 5 = ……….

1 + 5 – 4 = ………. 8 – 5 + 7 = ……….

2. Điền số thích hợp vào ô trống:

4 + = 9 – 3 = 7

+ 2 = 10 8 – = 5

3. Điền dấu >; <; = vào chỗ trống cho phù hợp:

4 – 1 ……… 5 – 1 10 – 4 ……… 10 – 5

8 – 2 ……… 7 – 1 5 + 5 ……… 10 – 0

4. a) Khoanh vào số lớn nhất: 6; 2; 1; 5; 8

b) Khoanh vào số bé nhất: 1; 3; 7; 0; 2

5. Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Có: 9 quyển vở

Cho: 3 quyển

Còn lại: ……. quyển vở?

6. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1

Có …… hình tam giác

Có ……. hình vuông.

Xem thêm Đáp án đề số 11 – Kiểm tra học kì I môn Toán lớp 1 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: