Đề kiểm tra học kì I môn Toán lớp 1 – Đề số 10

1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm (…): Trong các số: 4; 8; 7; 6; 10; 5: – Số bé nhất là:……… – Số lớn nhất là:……….. 2. Nối phép tính bên trái với kết quả thích hợp bên phải: 3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Hình vẽ có …. hình tam giác 4. a) Tính: 7 + 2 = ……. 5 + 0 – 2 = ……. 10 – 4 = ……. 2 + 6 -4 = ……. b) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 7 = ……. +3 5 + 2 = ……. +...

Có thể bạn quan tâm:

1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm (…):

Trong các số: 4; 8; 7; 6; 10; 5:

– Số bé nhất là:………

– Số lớn nhất là:………..

2. Nối phép tính bên trái với kết quả thích hợp bên phải:

Đề kiểm tra học kì I môn Toán lớp 1

3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình vẽ có …. hình tam giác

4. a) Tính:

7 + 2 = ……. 5 + 0 – 2 = …….

10 – 4 = ……. 2 + 6 -4 = …….

b) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

7 = ……. +3 5 + 2 = ……. + 7

5. Viết phép tính thích hợp với hình vẽ:

Đề kiểm tra học kì I môn Toán lớp 1

Còn lại: ….. bông hoa?

6. Điền số thích hợp vào ô trống:

Xem thêm Đáp án đề số 10 kiểm tra học kì I môn Toán lớp 1 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: