Đề kiểm tra giữa học kì II môn Toán lớp 1 – Đề số 1

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) Số liền trước của 20 là:……….. b) Số liền sau của 18 là:………….. c) Số 56 gồm……. chục và……… đơn vị d) Số 90 gồm…….. chục và……… đơn vị 2. Điền dấu thích hợp (>, <, =) vào chỗ trống: a) 50 …… 40 c) 30 …… 20 + 10 b) 40 ….. 60 d) 90 …… 70 + 10 3. Viết các số: 35; 28; 52; 43 a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:…………….. b) Theo...

Có thể bạn quan tâm:

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Số liền trước của 20 là:………..

b) Số liền sau của 18 là:…………..

c) Số 56 gồm……. chục và……… đơn vị

d) Số 90 gồm…….. chục và……… đơn vị

2. Điền dấu thích hợp (>, <, =) vào chỗ trống:

a) 50 …… 40 c) 30 …… 20 + 10

b) 40 ….. 60 d) 90 …… 70 + 10

3. Viết các số: 35; 28; 52; 43

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:……………..

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:……………..

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô :

Đề kiểm tra giữa học kì 2 Toán lớp 1

a) Điểm N ở trong hình vuông

b) Điểm K ở ngoài hình vuông

c) Điểm M ở ngoài hình vuông

d) Điểm H ở trong hinh vuông

5. Tính:

a)

Đề kiểm tra giữa học kì 2 Toán lớp 1

b) 15 + 1 – 6 = 19 – 5 + 4 = 13 + 2 – 3 =

6. Trong vườn nhà Nam trồng được 20 cây bưởi và 30 cây cam. Hỏi trong vườn nhà Nam trồng được tất cả bao nhiêu cây?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Xem thêm Đáp án đề số 1 kiểm tra giữa học kì II môn Toán lớp 1 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: