Đề kiểm tra giữa học kì II môn Tiếng Việt lớp 1 – Đề số 7

1. Điền tiếng thích hợp vào chỗ trống dưới hình: 2. Nối ô chữ ở cột trái với ô chữ ở cột phải cho phù hợp: 3. Điền vần ong hay ông vào chỗ chấm: 4. Nối chữ với hình cho phù hợp: Xem thêm Đáp án đề số 7 – Kiểm tra giữa học kì II môn Tiếng Việt lớp 1 tại đây Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

1. Điền tiếng thích hợp vào chỗ trống dưới hình:

Kiểm tra giữa kì hai môn Tiếng Việt lớp 1

Kiểm tra giữa kì hai môn Tiếng Việt lớp 1

2. Nối ô chữ ở cột trái với ô chữ ở cột phải cho phù hợp:

Kiểm tra giữa kì hai môn Tiếng Việt lớp 1

3. Điền vần ong hay ông vào chỗ chấm:

Kiểm tra giữa kì hai môn Tiếng Việt lớp 1

4. Nối chữ với hình cho phù hợp:

Kiểm tra giữa kì hai môn Tiếng Việt lớp 1

Xem thêm Đáp án đề số 7 – Kiểm tra giữa học kì II môn Tiếng Việt lớp 1 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: