Đề kiểm tra giữa học kì I môn Toán lớp 1 – Đề số 8

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 1 1. Điền số thích hợp vào ô □: 2. Điền dấu ( >; <; =) thích hợp vào ô □: 3. a) Tính: 3 + 0 = ……………. ; 3 + 2 = ……………. ; 4 + 1 = ……………. ; 2 + 2 = ……………. ; 3 + 1 = ……………. ; 1 + 2 = ……………. ; b) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 1 + ……..= 3 ; 2 + ….. = 5 ; 4 + 1 = …… 3 + ……..= 4 ; 2 + 1 + …….= 4 ; 2 + 3 + …… = 5 4. a) Viết...

Có thể bạn quan tâm:

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 1

1. Điền số thích hợp vào ô :

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 1

2. Điền dấu ( >; <; =) thích hợp vào ô :

3. a) Tính:

3 + 0 = ……………. ; 3 + 2 = ……………. ; 4 + 1 = ……………. ;

2 + 2 = ……………. ; 3 + 1 = ……………. ; 1 + 2 = ……………. ;

b) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

1 + ……..= 3 ; 2 + ….. = 5 ; 4 + 1 = ……

3 + ……..= 4 ; 2 + 1 + …….= 4 ; 2 + 3 + …… = 5

4. a) Viết phép tính thích hợp:

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 1

b) Điền số thích hợp vào :

5. Tô màu vào hình vẽ bên:

+ Màu đỏ hình vuông (hoặc tô đen) Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 1

+ Màu vàng hình tam giác (hoặc gạch xiên)

+ Màu xanh hình tròn (hoặc gạch ô vuông)

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: