Đề kiểm tra giữa học kì I môn Toán lớp 1 – Đề số 6

| Tin mới | Tag:

Kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 1

1. Nối hình với số thích hợp:

Kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 1

2. Tính:

3 + 1 = ……… 2 +2 = ………

1 + 1 = ……… 1 + 4 = ………

3. Điền số thích hợp vào chỗ trống:

8 < …………… ……………. > 9

4. Hình vẽ bên có:

Hình vuông Kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 1

Xem thêm Đáp án đề 6 – Kiểm tra giữa học kì I môn Toán lớp 1 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận