Đề kiểm tra giữa học kì I môn Toán lớp 1 – Đề số 5

Đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán lớp 1 1. Viết: a) Theo mẫu: b) Các số 7; 4; 2; 9; 1 theo thứ tự từ lớn đến bé: …………………………………………………………………….. 2. Tính: a) 9 – 0 = ……… ; 2 + 6 = ……… ; 8 – 5 = ……… ; 6 + 4 = ……… b) c) 2 + 5 – 6 = ……… ; 6 – 2 + 3 = ……… 3. Điền số thích hợp vào ô □: □ + 3 = 5; 7 – □ = 0 5 + □ < 6; 9 – 4 > □ 4. Điền số...

Có thể bạn quan tâm:

Đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán lớp 1

1. Viết:

a) Theo mẫu:

Đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán lớp 1

b) Các số 7; 4; 2; 9; 1 theo thứ tự từ lớn đến bé:

……………………………………………………………………..

2. Tính:

a) 9 – 0 = ……… ; 2 + 6 = ……… ;

8 – 5 = ……… ; 6 + 4 = ………

b)

c) 2 + 5 – 6 = ……… ; 6 – 2 + 3 = ………

3. Điền số thích hợp vào ô :

+ 3 = 5; 7 – = 0

5 + < 6; 9 – 4 >

4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình vẽ dưới có ….. . hình vuông

Đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán lớp 1

5. Viết phép tính thích hợp:

a) Có: 9 lá cờ

Cho: 5 lá cờ

Còn: …. lá cờ?

b) Điền số và dấu để được phép tính:

Xem thêm Đáp án đề số 5 – Kiểm tra giữa học kì I môn Toán lớp 1 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: