Đề kiểm tra giữa học kì I môn Toán lớp 1 – Đề số 2

Đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán lớp 1 1. Tính: 2. Điền dấu thích hợp vào chỗ trống: 3. Điền số thích hợp vào ô □: 5 + □ = 8 □ + 3 = 5 10 + 3 = □ 4 – □ = 4 9 – □ = 7 10 = □ + 4 4. Điền dấu thích hợp vào chỗ trống: Có ………….hình tam giác 5. Viết phép tính thích hợp: Xem thêm Đáp án đề số 2 – Kiểm tra giữa học kì I môn Toán lớp 1 tại đây Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán lớp 1

1. Tính:

Đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán lớp 1

2. Điền dấu thích hợp vào chỗ trống:

Đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán lớp 1

3. Điền số thích hợp vào ô :

5 + = 8 + 3 = 5

10 + 3 = 4 – = 4

9 – = 7 10 = + 4

4. Điền dấu thích hợp vào chỗ trống:

Có ………….hình tam giác

5. Viết phép tính thích hợp:

Đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán lớp 1

Xem thêm Đáp án đề số 2 – Kiểm tra giữa học kì I môn Toán lớp 1 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: