Đề kiểm tra giữa học kì I môn Toán lớp 1 – Đề số 2

| Tin mới | Tag:

Đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán lớp 1

1. Tính:

Đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán lớp 1

2. Điền dấu thích hợp vào chỗ trống:

Đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán lớp 1

3. Điền số thích hợp vào ô :

5 + = 8 + 3 = 5

10 + 3 = 4 – = 4

9 – = 7 10 = + 4

4. Điền dấu thích hợp vào chỗ trống:

Có ………….hình tam giác

5. Viết phép tính thích hợp:

Đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán lớp 1

Xem thêm Đáp án đề số 2 – Kiểm tra giữa học kì I môn Toán lớp 1 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận