Đề kiểm tra giữa học kì I môn Toán lớp 1 – Đề số 10

Đề kiểm tra giữa kì một Toán lớp 1 1. Nối số với hình cho phù hợp: 2. a) Khoanh tròn vào số lớn nhất: 3, 8, 5, 0, 9. b) Khoanh tròn vào số bé nhất: 2, 10, 6, 1, 8. c) Điền số thích hợp vào ô □: 9 < □ 2 + 3 > □ 3. Vẽ thêm đầy đủ 8 dấu chéo (X): 4. Tình: 3 + 4 = ……..; 4 + 4 = ……..; 1 + 1 + 2 = ……..; 1 + 3 +1 = ……..; 5. Viết phép tính thích hợp: Xem thêm Đáp án đề 10 kiểm tra giữa học...

Có thể bạn quan tâm:

Đề kiểm tra giữa kì một Toán lớp 1

1. Nối số với hình cho phù hợp:

Đề kiểm tra giữa kì một Toán lớp 1

2. a) Khoanh tròn vào số lớn nhất: 3, 8, 5, 0, 9.

b) Khoanh tròn vào số bé nhất: 2, 10, 6, 1, 8.

c) Điền số thích hợp vào ô :

9 < 2 + 3 >

3. Vẽ thêm đầy đủ 8 dấu chéo (X):

4. Tình:

3 + 4 = ……..; 4 + 4 = ……..;

1 + 1 + 2 = ……..; 1 + 3 +1 = ……..;

5. Viết phép tính thích hợp:

Xem thêm Đáp án đề 10 kiểm tra giữa học kì I môn Toán lớp 1 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: