Đề kiểm tra giữa học kì I môn Toán lớp 1 – Đề số 1

| Tin mới | Tag:

Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán lớp 1

1. Điền số thích hợp vào ô :

Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán lớp 1

2. Tính:

1 + 1 = ……………… 3 + 1 = ………………

2 + 1 = ……………… 2 + 2 = ………………

3. Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào ô

0 1 6 1 + 3

10 9 4 2 +2

4. Viết số thích hợp vào ô :

Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán lớp 1

5. Nhìn hình vẽ, điền số thích hợp vào ô :

Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán lớp 1

+ Có hình tam giác.

+ Có hình tròn.

Xem thêm Đáp án đề số 1 – Kiểm tra giữa học kì I môn Toán lớp 1 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận