Đề kiểm tra giữa học kì 1 – Đề 6 – Toán lớp 1

| Tin mới | Tag:

Đề 6

Câu 1:Điền số thích hợp vào ô trống

1 + … = 3

… + 3 = 5

… + 2 = 7

… + 0 = 6

Câu 2: Tính

1 + 2 + 4 = … 4 + 0 + 3 = …

2 + 3 + 4 = … 3 + 4 + 2 = …

Câu 3: Nối ô trống với số thích hợp

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

5 > … > … > 2 7 > … > … > … > 3

Câu 5: Số?

Câu 6: Viết phép tính thích hợp

Toàn có 3 viên bi , Lâm có 2 viên bi. Hỏi hai bạn có bao nhiêu viên bi?

Câu 7: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Hình bên có:

Câu 8: Viết phép tính thích hợp

XEM THÊM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 – ĐỀ 5 – TOÁN LỚP 1 TẠI ĐÂY

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận