Đề kiểm tra giữa học kì 1 – Đề 6 – Toán lớp 1

Đề 6 Câu 1:Điền số thích hợp vào ô trống 1 + … = 3 … + 3 = 5 … + 2 = 7 … + 0 = 6 Câu 2: Tính 1 + 2 + 4 = … 4 + 0 + 3 = … 2 + 3 + 4 = … 3 + 4 + 2 = … Câu 3: Nối ô trống với số thích hợp Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm 5 > … > … > 2 7 > … > … > … > 3 Câu 5: Số? Câu 6: Viết phép tính thích hợp Toàn có 3 viên bi , Lâm có 2 viên bi. Hỏi hai bạn có bao nhiêu viên bi? Câu 7:...

Có thể bạn quan tâm:

Đề 6

Câu 1:Điền số thích hợp vào ô trống

1 + … = 3

… + 3 = 5

… + 2 = 7

… + 0 = 6

Câu 2: Tính

1 + 2 + 4 = … 4 + 0 + 3 = …

2 + 3 + 4 = … 3 + 4 + 2 = …

Câu 3: Nối ô trống với số thích hợp

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

5 > … > … > 2 7 > … > … > … > 3

Câu 5: Số?

Câu 6: Viết phép tính thích hợp

Toàn có 3 viên bi , Lâm có 2 viên bi. Hỏi hai bạn có bao nhiêu viên bi?

Câu 7: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Hình bên có:

Câu 8: Viết phép tính thích hợp

XEM THÊM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 – ĐỀ 5 – TOÁN LỚP 1 TẠI ĐÂY

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 14/01 năm 2019 | Tin mới | Tag: