Đề kiểm tra cuối kỳ II môn Khoa học lớp 4

Trường Họ và tên:.................................................................... Lớp: 4.........ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II Năm học: 2017 – 2018 Môn: KHOA HỌC (40 phút)Khoanh vào chữ cái đặt trước câu đúng từ câu 1 đến câu 8 và viết vào chỗ chấm từ câu 9 đến câu 10. Câu 1.Năm 1805, một thuyền trưởng người Anh đã chia sức gió thổi thành: a. 12 cấp b. 13 cấp c. 14 cấp Câu 2. Để xác định...

Có thể bạn quan tâm:

Trường

Họ và tên:…………………………………………………………..

Lớp: 4………
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II

Năm học: 2017 – 2018

Môn: KHOA HỌC (40 phút)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu đúng từ câu 1 đến câu 8 và viết vào chỗ chấm từ câu 9 đến câu 10.

Câu 1.Năm 1805, một thuyền trưởng người Anh đã chia sức gió thổi thành:

a. 12 cấp

b. 13 cấp

c. 14 cấp

Câu 2. Để xác định nhiệt độ của một vật, ta dùng.

a. Nhiệt kế.

b. Nhiệt lượng.

c. Nhiệt độ.

Câu 3. Dấu hiệu của trời có giông là.

a. Gió làm cỏ cây đu đưa nước trong hồ dập dờn.

b. Gió mạnh liên tiếp, kèm theo mưa to có gió xoáy có thể cuốn bay người và nhà cửa.

c. Gió mạnh kèm theo mưa to.

Câu 4. Không khí bị ô nhiễm là :

a. Không khí không có thành phần gây hại cho sức khỏe.

b. Trong suốt , không màu , không mùi, không vị.

c. Chứa nhiều khói bụi, có mùi hôi ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, động vật…

Câu 5. Trong quá trình sống, động vật cần lấy vào cơ thể những gì?

a. Khí ô xi, nước, các chất hữu cơ có trong thức ăn.

b. Chất bột đường, chất béo, khí ô xi.

c. Các vitamin, đường, nước, các chất hữu cơ có trong thức ăn.

Câu 6. Những mối quan hệ về thức ăn trong tự nhiên được gọi là:

a. Chuỗi kép kín.

b. Mối quan hệ tự nhiên.

c. Chuỗi thức ăn

Câu 7. Trong chăn nuôi người ta làm gì để kích thích cho gà ăn nhiều, chóng tăng cân và đẻ nhiều trứng?

a. Tăng nhiệt độ.

b. Tăng khí ô xi.

c. Tăng thời gian chiếu sáng.

Câu 8. Trongtự nhiên chuỗi thức ăn được bắt đầu từ đâu?

a.Thực vật.

b. Động vật.

c. Con người.

Câu 9: Cho vào cốc nước nóng một thìa bằng kim loại và một thìa bằng nhựa, một lúc sau em thấy thìa nào nóng hơn? Vì sao?

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 10: Viết vào chỗ trống để hoàn thành “Sơ đồ trao đổi thức ăn ở thực vật” dưới đây:

hinh1

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: KHOA HỌC

Câu 1: (1 điểm):

b. 13 cấp

Câu 2: (1 điểm):

a. Nhiệt kế.

Câu 3: (1 điểm):

  1. Gió mạnh kèm theo mưa to.

Câu 4: 1 điểm):

c. Chứa nhiều khói bụi, có mùi hôi ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, động vật…

Câu 5: (1 điểm):

a. Khí ô xi, nước, các chất hữu cơ có trong thức ăn.

Câu 6: (1 điểm):

c. Chuỗi thức ăn

Câu 7: (1 điểm):

c. Tăng thời gian chiếu sáng.

Câu 8: (1 điểm):

a. Thực vật.

Câu 9: (1 điểm):

Thìa bằng kim loại nóng hơn vì nó dẫn nhiệt tốt hơn.

Câu 10: (1 điểm)

hinh2

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: