Đề kiểm tra cuối học kỳ II môn Sinh học lớp 7

PHÒNG GD&ĐT KRÔNGBUK TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG KIỂM TRA HỌC KÌ II-NĂM HỌC 2016-2017 Môn :SINH HỌC-LỚP 7 (Thời gian làm bài :45 phút)I.Phần trắc nghiệm(3đ) Câu 1: Sâm cầm là động vật thuộc bộ: a. Bộ Gà b. Bộ Ngỗng c. Bộ Cú d. Bộ Cắt Câu 2: Bàn chân 5 ngón có vuốt ở kỳ nhông có tác dụng: a. Tham gia di chuyển trên cạn b. Tự vệ c. Động lực chính của sự di chuyển d. Bắt mồi Câu 3: Số...

Có thể bạn quan tâm:

PHÒNG GD&ĐT KRÔNGBUK

TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG
KIỂM TRA HỌC KÌ II-NĂM HỌC 2016-2017

Môn :SINH HỌC-LỚP 7

(Thời gian làm bài :45 phút)

I.Phần trắc nghiệm(3đ)

Câu 1: Sâm cầm là động vật thuộc bộ:

a. Bộ Gà b. Bộ Ngỗng c. Bộ Cú d. Bộ Cắt

Câu 2: Bàn chân 5 ngón có vuốt ở kỳ nhông có tác dụng:

a. Tham gia di chuyển trên cạn b. Tự vệ

c. Động lực chính của sự di chuyển d. Bắt mồi

Câu 3: Số lượng đốt sống cổ của ễnh ương:

a. 1 b. 2 c. 3 d. 4

Câu 4: Lạc đà dự trữ nước “trao đổi chất” ở bộ phận nào của cơ thể ?

a. Bóng đái b. Bướu lưng

c. Da d. Khoang miệng

Câu 5: Thiên địch là những động vật :

a. Cá cờ, mèo chuột b. Bọ xít, kiến, gà

c. Bọ ngựa, thằn lằn, ong mắt đỏ d. Rệp sáp, kiến, bọ rùa

Câu 6: “VU” có ý nghĩa:

a. Rất nguy cấp b. Nguy cấp

c. Sẽ nguy cấp d. Ít nguy cấp

II.Phần tự luận(7đ)

Câu 7 (2đ): Lớp lưỡng cư được chia làm mấy bộ? Nêu đặc điểm và đại diện tương ứng của từng bộ lưỡng cư?

Câu 8 (2đ): Nêu nguyên nhân suy giảm và biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học?

Câu 9 (2đ): Vì sao lớp thú là lớp động vật tiến hóa nhất?

Câu 10 (1đ): Dựa vào sơ đồ cây phát sinh giới động vật, hãy giải thích mối quan hệ:

a. Cá ngựa, ngựa vằn, trai sông

b. Đỉa, vắt, sâu róm

———————————-
ĐÁP ÁN

I.Phần trắc nghiệm(3đ)

1-b

2-a

3-a

4-b

5-c

6-c

II.Phần tự luận(7đ)

Câu 7:

– Lưỡng cư chia thành 3 bộ (0,5đ)

– Bộ lưỡng cư có đuôi: có thân dài, đuôi dẹp bên, hai cho sau và trước dài tương đương nhau.(0,5đ) Đại diện: ca cóc TAM ĐẢO

– Bộ lưỡng cư không đuôi: thân ngắn, hai chi sau dài hơn hai chi trước, không có đuôi ỏ giai đoạn trưởng thành (0,5đ). Đại diện: Ếch đồng, cóc nhà

– Bộ lưỡng cư không chân: thân dài giống giun, song có mắt, hàm có răng, kích thước to hơn giun (0,5đ). Đại diện: ếch giun

Câu 8(2đ)

+ Nguyên nhân suy giảm đa dạng sinh học:

– Săn bắt buôn bán bừa bãi, trái phép động vật hoang dã(0,25đ)

– Khai thác rừng không hợp lí(0,25đ)

– Ô nhiễm môi trường(0,25đ)

– Xây dựng khu dân cư, đô thị, khu công nghiệp, …không hợp lí(0,25đ)

– Nghiêm cấm săn bắn, buôn bán trái phép các động vật quý hiếm, hoang dã dưới mọi hình thức(0,25đ)

– Bảo vệ môi trường(0,25đ)

– Nhân giống thuần chủng, xây dựng các khu bảo tốn, rừng quốc gia, vườn quốc gia (0,25đ)

– Tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân về việc bảo vệ đa dạng sinh học (0,25đ)

Câu 9(2đ)

+ Thú là lớp động vật tiến hóa nhất vì:

– Là động vật có tổ chức cơ thể cao nhất thể hiện ở các hệ cơ quan: tiêu hóa, tuần hoàn, hô hấp, bài tiết, thần kinh, sinh dục, cơ quan di chuyển,…. 0,25đ

– Có hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ 0,5đ

– Có bộ lông mao bao phủ cơ thể 0,25đ

– Bộ răng phân hóa thành răng cửa, răng nanh và răng hàm 0,5đ

– Tim 4 ngăn, là động vật hằng nhiệt 0,25đ

– Bộ não phát triển thể hiện rõ ở bán cầu não và tiểu não. 0,25đ

Câu 10 (1đ)

a. Cá ngựa và ngựa vằn đều thuộc một nhánh lớn: ĐVCXS; trai sông thuộc ngành ĐVKXS, bởi vậy: cá ngựa và ngựa vằn có mối quan hệ họ hàng gần gũi hơn 0,5đ

b. Đỉa và vắt cùng xuất phát từ một nhánh chung là ngành Giun đốt; sâu róm thuộc nhánh lớp sâu bọ, bởi vậy: đỉa và vắt có mối quan hệ họ hàng gần gũi hơn 0,5 đ

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: