Đề kiểm tra cuối học kỳ II môn GDCD lớp 7

Họ và tên :................................. Lớp: .............................. KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN: GDCD 7 (Thời gian 45 phút )ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN I. Phần trắc nghiệm: (3đ) Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu A, B, C, D trả lời em cho là đúng: Câu 1. Di sản văn hóa có mấy loại ? A. 4 loại B. 3 loại C. 2 loại D. 1 loại Câu 2. Tài nguyên thiên nhiên là gì ? A. Có ích cho con người. B. Bao gồm đất,...

Có thể bạn quan tâm:

Họ và tên :……………………………

Lớp: …………………………
KIỂM TRA HỌC KỲ II

MÔN: GDCD 7 (Thời gian 45 phút )
ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN

I. Phần trắc nghiệm: (3đ)

Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu A, B, C, D trả lời em cho là đúng:

Câu 1. Di sản văn hóa có mấy loại ?

A. 4 loại B. 3 loại C. 2 loại D. 1 loại

Câu 2. Tài nguyên thiên nhiên là gì ?

A. Có ích cho con người.

B. Bao gồm đất, nước, không khí.

C. Là tài sản của đất nước do con người làm ra.

D. Là của cải vật chất có sẵn trong tự nhiên mà con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng phục vụ cuộc sống.

Câu 3. Chiếc áo dài là trang phục truyền thống của người Việt Nam thuộc loại di sản văn hóa:

A.Vật thể B. Phi vật thể C. Truyền thống D. Nét đẹp

Câu 4. Di sản văn hóa bao gồm:

A. Di sản văn hóa vật thể. B. Di sản văn hóa phi vật thể.

C. Danh lam thắng cảnh. D. Câu A, B đúng.

Câu 5. Trẻ em Việt nam có quyền :

A. Quyền chăm sóc, quyền bảo vệ

B. Quyền giáo dục, quyền bảo vệ

C. Quyền giáo dục, quyền bảo vệ, quyền được chăm sóc

D. Quyền bảo vệ, vui chơi giải trí

Câu 6: Ngày môi trường thề giới là:

A. 5/6 B. 6/5 C. 15/6 D. 16/5

Câu 7. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời ngày, tháng ?

A. 2/3 B. 3/2 C. 2/2 D. 4/3

Câu 8. Ngày 2/9/1945 Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập lấy tên nước ta là :

A. Công nông đầu tiên B. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

C. Việt Nam dân chủ cộng hòa D. Việt Nam

Câu 9. Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên phải:

A. Khai thác , chế biến phù hợp B. Khai thác , sử dụng hợp lí ,tiết kiệm

C. Xử lí chất thải , đầu tư kỉ thuật D. Khai thác, xử lí chất thải

Câu 10: Cơ quan nào dưới đây là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất?

A. Quốc hội B. Viện kiểm soát nhân dân tối cao

C. Chính phủ D. Tòa án nhân dân

Câu 11. Trường hợp bị kẻ xấu đe dọa, lôi kéo vào con đường phạm tội, em sẽ làm gì ?

A. Im lặng, bỏ qua

B. Biết là sai nhưng vì bị đe dọa nên sợ phải làm theo lời dụ dỗ

C. Tìm mọi cách phản ánh ngay cho cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương

D. Không có ý nào đúng

Câu 12: Lãnh đạo Nhà nước ta:

A. Quốc hội B. Đảng cộng sản Việt Nam

C. Nhân dân D. Chính phủ

Câu 13: Bộ máy nhà nước chia làm mấy loại cơ quan?

A. Cơ quan quyền lực , cơ quan hành chính

B. Cơ quan quyền lực, cơ quan xét xử

C. Cơ quan xét xử , cơ quan kiểm sát , cơ quan quyền lực

D. Cơ quan quyền lực , cơ quan hành chính, Cơ quan xét xử , cơ quan kiểm sát

Câu 14: Hành vi nào dưới đây là phạm pháp luật về quyền tự do tín ngưỡng?

A. Phá phách nơi thờ tự

B. Mặt quần áo thiếu văn hóa vào chùa, nhà thờ

C. Nói chuyện ồn ào trong lúc làm lễ ở chùa

D. Tất cả đều đúng

Câu 15: Cơ quan nào dưới đây là cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước?

A. Quốc hội B. Chính phủ

C. Toà án nhân dân D. Hội đồng nhân dân

II. TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 1: (2,0 đ ) Nêu những qui địnhcủa pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………​

Câu 2: (3,0 đ) Thế nào là tín ngưỡng, tôn giáo? Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo là gì? Như thế nào là mê tín dị đoan? Em hãy kể tên một số hoạt động em cho là mê tín dị đoan.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………​

Câu 3: (1,0 đ). Thành nghe Huy nói Quốc hội và chính phủ là hai cơ quan có vị trí ngang nhau, vì đều là cơ quan nhà nước cao nhất ở trung ương? Thành băn khoăn không biết huy nói có đúng không? Em có thể nói gì để giúp Thành giải tỏa nỗi băn khoăn này?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………​

Câu 4: (1,0 đ). Khi gặp những hành vi phá hoại môi trường và tài nguyên thiên nhiên, em cần phải làm gì để thực hiện trách nhiệm công dân?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

I. TRẮC NGHIỆM(3điểm ) Mỗi câu học sinh khoanh đúng 0,2 điểm :

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Đáp án C D B D C A B C B C C B D D A
II. TỰ LUẬN

Câu 1: Nêu những qui địnhcủa pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa?

– Nhà nước có chính sách bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá.

– Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu di sản văn hoá, chủ sở hữu di sản văn hoá có trách nhiệm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá.

– Nghiêm cấm các hành vi:

+ Chiếm đoạt, làm sai lệch di sản vãn hoá.

+ Huỷ hoại, hoặc gây nguy cơ huỷ hoại di sản văn hoá.

+ Đào bới trái phép địa điểm khảo cổ, xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai thuộc di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh.

+ Mua bán, trao đổi, vận chuyển trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh; đưa trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ra nước ngoài.

+ Lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị văn hoá để thực hiện những hành vi trái pháp luật.

Câu 2: Thế nào là tín ngưỡng, tôn giáo? Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo là gì? Như thế nào là mê tín dị đoan? Em hãy kể tên một số hoạt động em cho là mê tín dị đoan.

– Tín ngưỡng : là niềm tin của con người vào một cái gì đó thần bí, hư ảo, vô hình như : thần linh, thượng đế, chúa trời.

– Tôn giáo : là một hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức, với những quan niệm, giáo lý thể hiện rõ sự tín ngưỡng, sùng bái thần linh và những hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái ấy. Các tôn giáo cụ thể còn được gọi là đạo. (đạo thiên chúa, đạo tin lành,….)

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo: có nghĩa là : công dân có quyền theo hoặc không theo một tín ngưỡng hay tôn giáo nào ; Người đã theo một tín ngưỡng hay một tôn giáo nào đó có quyền thôi không theo nữa, hoặc bỏ để theo tín ngưỡng tôn giáo khác mà không ai được cưỡng bức hoặc cản trở.

Mê tín dị đoan là: tin vào những điều mơ hồ, nhảm nhí, không phù hợp với lẽ tự nhiên(như tin vào bói toán, chữa bệnh bằng phù phép,…), dẫn đến hậu quả xấu cho cá nhân, gia đình và cộng đồng về sức khỏe, thời gian, tài sản và có thể cả tính mạng con người. Vì vậy cần đấu tranh chống mê tín, dị đoan.

Câu 3:Thành nghe Huy nói Quốc hội và chính phủ là hai cơ quan có vị trí ngang nhau, vì đều là cơ quan nhà nước cao nhất ở trung ương? Thành băn khoăn không biết huy nói có đúng không? Em có thể nói gì để giúp Thành giải tỏa nỗi băn khoăn này?

Quốc hộicơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, do nhân dân bầu ra và được nhân dân giao cho nhiệm vụ trọng đại nhất của quốc gia.

Chính phủcơ quan chấp hành của quốc hội, do quốc hội bầu ra , là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất.

Như vậy là bạn Huy nói sai.

Câu 4:Khi gặp những hành vi phá hoại môi trường và tài nguyên thiên nhiên, em cần phải làm gì để thực hiện trách nhiệm công dân?

Hướng dẫn:

– Khi gặp những hành vi phá hoại môi trường và tài nguyên thiên nhiên:

+ Em sẽ khuyên ngăn những người ấy, giải thích cho họ thấy hành vi của họ là không tốt, đáng lên án.

+ Nếu không được, em báo cáo với chính quyền địa phương, tố cáo hành vi ấy để mọi người học tập, giữ cho môi trường sống luôn trong lành.

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: