Đề kiểm tra cuối học kỳ II môn Địa lí lớp 4.

Trường Họ và tên:................................................................ Lớp: 4......... ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II Năm học: 2017 – 2018 Môn: ĐỊA LÍ (40 phút)Câu 1. Các dân tộc sống chủ yều ở đồng bằng Nam Bộ là: a. Người Dao, Kinh, Hoa, Chăm. b. Người Tày, Kinh, Chăm, Hoa. c. Người Kinh, Khơ me, Chăm, Hoa. Câu 2. Đảo là: a. Là bộ phận đất nổi, xung quanh có nước biển và đại dương bao bọc. b. Là...

Có thể bạn quan tâm:

Trường

Họ và tên:……………………………………………………….

Lớp: 4………
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II

Năm học: 2017 – 2018

Môn: ĐỊA LÍ (40 phút)

Câu 1. Các dân tộc sống chủ yều ở đồng bằng Nam Bộ là:

a. Người Dao, Kinh, Hoa, Chăm.

b. Người Tày, Kinh, Chăm, Hoa.

c. Người Kinh, Khơ me, Chăm, Hoa.

Câu 2. Đảo là:

a. Là bộ phận đất nổi, xung quanh có nước biển và đại dương bao bọc.

b. Là vùng đất nổi cao trên mặt đất

c. Là núi đá nằm giữa biển

Câu 3. Vào mùa hạ khí hậu ở đồng bằng miền Trung như thế nào ?

a. Ít mưa mực nước sông hạ thấp, sông bị thâm nhập mặn.

b. Ít mưa, không khí khô, nóng làm đồng ruộng nứt nẻ, sông hồ cạn nước.

c. Mưa lớn, nước sông dâng cao gây lũ lụt

Câu 4. Điểm khác biệt giữa thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh là:

a. Có rung tâm kinh tế quan trọng.

b. Có trường đại học và cao đẳng.

c. Có chợ nổi trên sông và vườn cò.

Câu 5. Biển có vai trò gì trong cuộc sống của con người.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………


HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

Câu 1. Các dân tộc sống chủ yều ở đồng bằng Nam Bộ là:

c. Người Kinh, Khơ me, Chăm, Hoa.

Câu 2. Đảo là:

a. Là bộ phận đất nổi, xung quanh có nước biển và đại dương bao bọc.

Câu 3. Vào mùa hạ khí hậu ở đồng bằng miền Trung như thế nào ?

b. Ít mưa, không khí khô, nóng làm đồng ruộng nứt nẻ, sông hồ cạn nước.

Câu 4. Điểm khác biệt giữa thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh là:

c. Có chợ nổi trên sông và vườn cò.

Câu 5. Biển có vai trò gì trong cuộc sống của con người.

Là đường giao thông quan trọng, em lại cho con người muối, khoáng sản, hải sản, du lịch, cảng biển và giúp điều hòa khí hậu.

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: