Đề kiểm tra cuối chương I – Bài tập bổ trợ và nâng cao Toán 9

| Tin mới | Tag:

Đề kiểm tra cuối chương I

Toán lớp 9

Phần 1. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm)

Hãy khoanh vào chữ cái đưng trước phương án đúng

Câu 1.

Căn bậc hai số học của 36 là :

(A) 6 ; (B) 6 và -6 ; (C) 1296 ; (D) -1296.

Câu 2.

Đề kiểm tra cuối chương I Toán lớp 9

Câu 3.

Đề kiểm tra cuối chương I Toán lớp 9

Câu 4.

Đề kiểm tra cuối chương I Toán lớp 9

Câu 5.

Câu 6.

Điền dấu “>” hoặc “<” thích hợp vào ô vuông:

Phần 2. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 7.

Câu 8.

a) Rút gọn biểu thức A;

b) Tính giá trị của biểu thức với x = sqrt{2} ; y = 2sqrt{2} .

Câu 9.

Xem đáp án đề kiểm tra tại đây. 🙂 🙂

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận